nieuws

Tuinders weg: straks 3500 woningen

infra Premium

Tuinders weg: straks 3500 woningen

De gemeente Rijswijk maakt vaart met de bouw van 3500 woningen. Gasleidingen zijn niet nodig want de nieuwe woonwijken Sion, ’t Haantje en Pasgeld worden door middel van zonnepanelen en warmtekoudebronnen per woning van energie voorzien.

Begin deze eeuw leefde nog de gedachte om van het 100 hectare grote gebied tussen snelweg A4, oude trekvaart de Vliet en de gemeentegrens met Midden-Delfland een bedrijventerrein te maken. De regio Haaglanden had daar wel oren naar, vanwege de mogelijkheid om bijvoorbeeld hinderlijke industrie vanuit het stedelijk gebied over te hevelen. Vlak voor de economische crisis uitbrak kantelde in 2006 echter het verlangen richting woningbouw. Rijswijk wilde niet de kans verspelen om op de laatste omvangrijke vrije locatie de kwaliteit van zijn woningbestand (met relatief veel hoogbouw) een flinke impuls te geven.

De tientallen glastuinders die wat nu RijswijkBuiten heet bevolkten, zijn vrijwel allen vertrokken. Hun bedrijven waren te klein om de concurrentie vol te houden. Dikwijls ontbraken ook opvolgers.

Deur platgelopen

Het ontwikkelrisico van de wijken ligt geheel bij Rijswijk. De ruim 47.000 inwoners tellende gemeente zal ongeveer 270 miljoen euro in het gebied steken. Ontwikkelende bouwer Dura Vermeer is bij het eerste deelplan betrokken als partner. Tot de latere bouwers en ontwikkelaars behoren AM, Roosdom Tijhuis, VolkerWessels en Visade.

“Onze deur wordt platgelopen”, zegt Jan Brugman, directeur van het programmabureau RijswijkBuiten. “We gaan vooral voor duurzame, grondgebonden woningen in een groenstedelijk karakter. Dat sluit aan op de actuele vraag. In de jaren zeventig zijn in het gebied twee parken aangelegd, op voormalige vuilnisbelten. Van dat groen profiteren we nu. Parkeerplaatsen (per woning twee) komen achter de woningen, een bijzondere stedenbouwkundige setting, waarbij de nage noeg autovrije straten voor de bewoners zijn.”

Waterbalans

Arcadis kreeg afgelopen maand de opdracht de plannen op te stellen voor het verder bouw- en woonrijp maken van RijswijkBuiten. Het ingenieursbureau puzzelt over onder andere een goede waterbalans in het poldergebied. Sommige woningen krijgen boezemwater voor de deur, waardoor per boot zonder hindernis het open water van Zweth en Vliet bereikbaar is. Hoogheemraadschap Delfland fronste aanvankelijk de wenkbrauwen, maar de samenwerking is nu optimaal.

Peter Petter, projectmanager van Arcadis: “We kijken samen met het programmabureau naar een zo efficiënt mogelijke manier om het gebied bouw- en woonrijp te maken. Het zo goed mogelijk scheiden van het bouw- en woonverkeer is daarbij, ook vanuit het oogpunt van veiligheid, een belangrijk aandachtspunt. En dat op een van de grootste woningbouwlocaties van Nederland. Ons contract van ongeveer 2 miljoen voor twee jaar kan telkens met een jaar tot maximaal twaalf jaar verlengd worden.”

Na het gereedkomen van het masterplan in 2009, startte Rijswijk – na zorgvuldige peiling van de belangstelling – in het diepst van de crisis in Sion met de bouw van starterswoningen. Inmiddels zijn er 250 verkocht en betaald. En 120 opgeleverd. Brugman verwacht dit jaar in de buurt te komen van zevenhonderd verkochte woningen.

“We gaan verder in plukken van zo’n dertig woningen. De variatie is groot. Er is een ontwikkeling waar de mensen samen kunnen tuinieren. Op een andere plek valt te bouwen geheel naar eigen wensen. Ook zijn huurbeleggerswoningen gepland. Als dat niet lukt, doen we het als gemeente zelf in samenwerking met marktpartijen. Niet onze kerntaak, maar toch! De vraag naar betaalbare huurwoningen is hartstikke groot.”

Plaats voor experimenten

Wethouder Ronald van der Meij (stadsontwikkeling): “De gemeente heeft, gebruikmakend van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, een flink risico genomen door veel grond te kopen. De ontwikkelpartner neemt niet de grond op de balans maar betaalt een rentevergoeding om gezamenlijk de optimalisatie van de grondwaardes te bewerkstelligen. De exploitaties worden openlijk met elkaar gedeeld. Dat biedt ruimte voor vernieuwing en experimenten. Zo is een energierobuuste woning met epc 0 ontwikkeld en een verkenning uitgevoerd naar vrijesectorwoningen in combinatie met een gezamenlijk woonfonds. Allemaal publiek-private samenwerking light”.

Reageer op dit artikel