nieuws

‘Topsector forceerde doorbraken bij Suezkanaal en Jakarta’

infra

‘Topsector forceerde doorbraken bij Suezkanaal en Jakarta’

‘Water’ is een van weinige sectoren binnen de bouw die goed loopt. Als topsector is het mogelijk de krachten te bundelen, zoals bij de kust van Jakarta en de exportkredietfinanciering van de renovatie van het Suezkanaal.

Water is een van de negen topsectoren die het kabinet selecteerde. Achterliggend idee is sterke sectoren nog een extra duwtje in de rug te geven en vooral in het buitenland te laten zien waarin Nederland uitblinkt.

Tastbare resultaten zijn bijvoorbeeld de opdracht om de kust van Jakarta aan te pakken. Boskalis en Van Oord gaan daar voor de kust een kunstmatig eiland aanleggen, een klus van 350 miljoen euro. “De topsector maakt het mogelijk om gezamenlijk op te trekken en een integraal plan te presenteren. Het helpt dan als minister Schultz op bezoek komt en nog extra contacten kan leggen”, maakt Hans Huis in ‘t Veld de tussenbalans op na drie jaar.

De topsector speelde ook een rol bij het verbeteren van de exportkredietverzekeringen zoals rond het uitbaggeren van het Suezkanaal. Een andere concrete opdracht van 1,6 miljard euro waarbij zowel de Nederlandse als de Belgische baggeraars de handen ineen sloegen om tempo te kunnen maken. “Zonder exportkredietverzekeringen krijg je zoiets niet voor elkaar en wij konden aantonen dat in Nederland de voorwaarden minder gunstig waren dan in andere Europese landen. In overleg met het ministerie van Financiën zijn verbeteringen aangebracht.”

Het is helemaal niet uitgesloten dat de bedrijven op eigen kracht de opdrachten ook hadden binnengesleept, maar een extra steuntje in de rug biedt bredere kansen, is de ervaring. De topsector heeft dertien landen aangewezen waarop extra inspanningen worden gericht en economisch belang hand in hand gaat met diplomatieke betrekkingen. “Wij dienen in overleg met het bedrijfsleven verzoeken tot een handelsmissie in bij het kabinet en die zijn al meerdere keren gehonoreerd. Die volgorde was vroeger andersom.”

Het succes smaakt naar meer en de topsectoren zijn het onderling al eens dat de aanpak veel langer moet doorlopen, wars van politieke kleur of koers.

Hans Huis in ‘t Veld (1947) is drie jaar geleden, na Koos van Oord, aangewezen als ‘boegbeeld’ en kan nieuwe contacten aanboren en onverwachte verbindingen leggen. Bij voorkeur beweegt hij zich op het snijvlak van wetenschap en markt en hij verdiende zijn sporen “vrij overzichtelijk bij de Waterstaat, DHV en TNO”. Afgelopen zomer mislukte zijn poging om namens Ballast Nedam bij Rijkswaterstaat te bemiddelen over de kostenoverschrijdingen bij de A15 Maasvlakte-Vaanplein, een periode waar hij weinig over kwijt kan. De watermanager heeft nu, naast enkele toezicht en adviesfuncties, de handen vrij voor ‘zijn’ topsector.

Het imago van water en Nederland in combinatie met water is over het algemeen goed. De budgetten voor waterveiligheid zijn onomstreden en de politieke aandacht niet erg groot. Dat zo’n imago kwetsbaar is, bleek vorig jaar rond de ophef over de ontgrondingen bij de Oosterscheldekering. In allerijl werd een commissie, onder leiding van Huis in ‘t Veld, opgetuigd om een gedegen advies aan het ministerie te kunnen geven. “We hebben toen klip-en-klaar aangetoond dat de kennis over de Oosterschelde in relatie tot ontgrondingen bij de kering tot een minimum was gedaald. De paar mensen bij Rijkswaterstaat die er iets van afwisten, stonden op het punt met pensioen te gaan. De adviezen zijn positief opgepakt en nu wordt weer gewerkt aan een kennisteam met een jongere generatie. Bestortingen van ontgrondingskuilen zijn al uitgevoerd en er ligt een programma klaar om de kering op orde te houden.”

De watersector is een stuk innovatiever dan de bouwsector, is zijn overtuiging. “De innovatiekracht zit ver boven de doelstelling van 2,5 procent van de omzet. Ik zat bijvoorbeeld in het tenderteam voor de uitvoering van de Tweede Maasvlakte. Daar zijn samen met de markt echt grote stappen gemaakt. Waterkennis is gebaseerd op rivierafvoer, golven, getij en ondergrond, waarbij een probabilistische benadering de enige mogelijkheid is om zoveel onzekerheden te managen. Met Deltares hebben we een prachtig instituut waar deze kennis is gebundeld. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat afwijkingen van voorspellingen ook makkelijker zijn bij te sturen, bijvoorbeeld met zandsuppleties. Zo’n aanpak is ondenkbaar als je een hoog gebouw in hartje Den Haag moet neerzetten. Dan wil je geen enkele onzekerheid omtrent trillingen of ondergrond, dus dat maakt de speelruimte een stuk kleiner.”

Subsectoren en innovatiethema’s:

Voor Watertech

Water for all

More crop per drop

Water en energie

Water en ICT

Voor Deltatech

Waterveiligheid

Waterbeheer

Duurzame aanleg, beheer en onderhoud

Ecologisch ontwerpen

Voor Maritiem tech

Winnen op zeelschone schepen

slim & veilig varen

Effectieve infrastructuur

Bron: Water verdient het 

Innovatieclusters

Waterkeringen

Duurzame Deltasteden

Scheepvaart, havens, Vonk, Asset management

Zoetwater

Building with Nature, Marker Wadden

Digitale Delta

Feiten en cijferstopsector Water

Aantal bedrijven: 3000

Aantal bedrijven dat investeert in technologie: 42 procent

Deelname aan missies in 2012: 60

Werkgelegenheid: 190.000

Toegevoegde waarde: 5,2 miljard euro

Investering R&D: 468 miljoen euro

Bron: CBS

Landen met de hoogsteprioriteit van topsector Water

Brazilië (MT Hotspot)

Bangladesh

Colombia

Golfstaten

Indonesië

Mozambique

Myanmar

Rusland (MT Hotspot)

Singapore

Turkije (MT Hotspot)

Verenigde Staten (Sandy)

Vietnam

Zuid Afrika

Bron: Topsector Water

Reageer op dit artikel