nieuws

‘Provincie moet investeren’

infra Premium

‘Provincie moet investeren’

Provincies moeten de komende jaren miljarden steken in investeringen in onder meer infrastructuur en energiebesparing. Dat vindt D66 in de aanloop naar de Statenverkiezingen.

“De Rijksoverheid heeft elk jaar nog een fors tekort, maar veel provincies hebben wel geld. Laten ze dat investeren in hun kerntaken, zoals de regionale economie, infrastructuur en innovatieve bedrijven. Dat zorgt voor werkgelegenheid”, vindt D66-leider Alexander Pechtold.

Dankzij de verkoop van de aandelen in energiereuzen hebben de twaalf provincies hun vermogen fors zien groeien van bijna 4 miljard naar 17 miljard eind 2009. Inmiddels hebben ze nog 14,5 miljard daarvan over omdat een aantal provincies wel crisismaatregelen heeft genomen en gefinancierd met de Nuon- en Essentgelden.

Provincies zijn geen beleggingsfonds, vindt Pechtold. Ze moeten hun geld niet stil laten liggen, maar activeren waardoor investeringen en werkgelegenheid van de grond komen. Met de twaalf afdelingen heeft de partij gewerkt aan plannen voor versterking van de regionale economie en meer banen.

Door het slim in te zetten in onder meer revolverende fondsen blijft het vermogen voor een belangrijk deel ook intact. Daardoor kan het geld telkens weer ingezet worden voor verdere investeringen.

Energietransitie

Een heel groot deel van het geld komt volgens de plannen terecht in de bouw. Zo hebben de liberalen plannen in Gelderland voor revolverende fondsen voor energietransitie, stedelijke vernieuwing en energiebesparing in de bestaande bouw.

Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2040 een volledig energieneutrale woningvoorraad te hebben. Om dat te bereiken moeten vanaf nu 25.000 woningen per jaar worden aangepakt. De liberalen willen dit bereiken door te starten met een fonds van 250 miljoen dat gebruikt kan worden voor goedkope leningen aan woningeigenaren.

Utrecht wil het gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Daarvoor moet fors geïnvesteerd worden in bredere en betere fietspaden. En Overijssel wil investeren in spoor van Twente naar luchthaven Münster-Osnabrück.

De partij beseft dat er grote verschillen in vermogen per provincie zitten. Zo hebben Zeeland en Flevoland maar 100 miljoen. Die krijgen relatief echter meer uit het Provinciefonds.

Reageer op dit artikel