nieuws

Infrastructuur Luchthaven Twente moet op de schop

infra

Infrastructuur Luchthaven Twente moet op de schop

De ontwikkeling van de Luchthaven Twente maakt forse aanpassingen van het omringende wegennet noodzakelijk. Zo moet onder meer de doorstroming van het verkeer op de A35 tussen Buren en Hengelo-Zuid worden verbeterd. Daarnaast moet worden onderzocht hoe het gebied optimaal kan worden bereikt vanaf de A1.

Dat blijkt uit het plan van aanpak Technology Base Twente van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede.

Inmiddels zijn in het bestuursoverleg Meerjarig programma Infrastructuur Ruimte en Transport(MIRT) tussen de provincie en het rijk afspraken gemaakt over verschillende verbeteringen. Hierdoor is het MIRT tot 2028 grotendeels volgeboekt. “Dit betekent dat nieuwe projecten, maar ook studies bij het rijk nauwelijks aan de orde zijn”, zo staat in het document. Niettemin komen tijdens jaarlijkse MIRT overleggen de knelpunten ter sprake. In het plan van aanpak wordt daarbij aangetekend dat het succes hiervan wisselend is.

Vast staat wel dat een aantal aanpassingen van het wegennet de komende jaren van start gaat. Zo staat de realisatie van een ongelijkvloerse kruising op de N737 met de spoorlijn tussen Hengelo en Oldenzaal op het programma. Luchthaven Twente moet het toonbeeld worden van de innovatieve maakindustrie. Het initiatief moet er voor zorgen dat de Twentse economie wordt verbeterd en dat de werkgelegenheid groeit. De plannen zitten reeds geruime tijd in de pen.

Woningbouw

Verder wordt er in het plan van aanpak voor gepleit dat de gemeente Enschede eigenaar zal worden van de voor woningbouw bestemde gronden binnen het plangebied Luchthaven Twente.

Momenteel is de grond in handen van Area Development Twente (ADT) Dit is de gebiedsregisseur voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving waarin de provincie en de gemeente samenwerken. Het gaat in het bijzonder om gronden in het noordelijk deel van het gebied. Het zuiden is gereserveerd voor de Ecologische Hoofdstructuur(EHS) en voor zogeheten werkparken. Het ontwikkelen van woonparken kan efficiënter worden uitgevoerd door de gemeente dan door de provincie, zo staat in het plan.

Om het plan van aanpak uit te voeren moeten een topteam en een kwaliteitsteam worden opgericht. De kosten hiervan bedragen jaarlijks zo’n 700.000 euro. Ook moet 500.000 euro worden uitgetrokken voor onder meer de voorbereiding van ruimtelijke procedures. De kosten worden verdeeld tussen de provincie en de gemeente Enschede.

Reageer op dit artikel