nieuws

Rijkswaterstaat scoort weer een magere zeven

infra

Rijkswaterstaat scoort weer een magere zeven

Rijkswaterstaat krijgt van de markt voor de vijfde keer op rij een magere zeven. Het cijfer 6,9 wordt dit jaar geprolongeerd. Rijkswaterstaat maakte het cijfer woensdag bekend op de Marktdag tijdens de InfraTech-beurs.

Al een lustrum lang schommelt het reputatiecijfer net onder de zeven: vorig jaar eveneens een 6,9 en de jaren ervoor 6,7 en 6,8. “We hebben en houden het vertrouwen van de zakelijke markt, maar streven naar nog betere samenwerking”, concludeert Rijkswaterstaat op basis van de uitkomsten.

Stoppen met vechtcontracten

Jan Hendrik Dronkers gooide de koers van ‘markt, tenzij’ overboord en zette in op ‘samen met de markt’ en ‘co-creëren’. De directeur kondigde gisteren aan te willen breken met de huidige praktijk van vechtcontracten en gedoe en samen met de markt te willen werken aan een nieuwe marktvisie en andere verhoudingen, “Daar hebben we jullie denkkracht bij nodig, dus denk mee.”

Van een stijgende waardering is dus geen sprake en ook de nagestreefde 7,5 is wederom niet gehaald, maar daar staat tegenover dat de marktomstandigheden ronduit lastig zijn en Rijkswaterstaat midden in een afslankoperatie zit. Bij de markt leven zorgen over de impact van de reorganisatie bij de dienst en het wegvloeien van deskundigheid. Ook de teruglopende infrabudgetten worden als grote bedreiging ervaren, met name voor de druk op marges en grote concurrentie. Marktpartijen zijn positiever over de samenwerking, communicatie, het innovatieve karakter en de snelle betaling.

Meer vertrouwen

De Rijkswaterstaat-projecten doen het daarnaast goed op de referentielijsten. Opvallend is dat het onderlinge vertrouwen tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen volgens de geënquêteerden sterk is gestegen. Als integer opdrachtgever scoort Rijkswaterstaat inmiddels wel de gewenste 7,5, maar het imago als ‘veelkoppig monster’ blijkt hardnekkig. Bijna de helft (49 procent) van de huidige leveranciers is tevreden over het optreden met één gezicht naar de markt.

Reageer op dit artikel