nieuws

‘Meer invloed bodembeleid’

infra Premium

‘Meer invloed bodembeleid’

Bestuurlijk overleg en als dat niet helpt juridische procedures. Daarmee wil de provincie Groningen zeggenschap krijgen over wat er op een diepte van vijfhonderd meter onder de grond gebeurt, zoals het winnen van aardgas.

Dat blijkt uit de ‘Visie op de ondergrond’ van de provincie Groningen. Momenteel beslist het Rijk over wat er op een diepte van vijfhonderd meter onder de grond gebeurt. “Met de Visie op de ondergrond willen we onze positie ten opzichte van het Rijk duidelijk markeren”, zo maakt de provincie bekend.

Ook wil het provinciebestuur dat zoveel mogelijk van de Visie op de ondergrond wordt opgenomen in de structuurvisie voor de ondergrond (strong), die op dit moment wordt ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wegen op duurzaamheid

Zowel de sociale veiligheid als de technische veiligheid zijn belangrijke gegevens bij het gebruik van de bodem. Bij het beoordelen van de veiligheid wordt in het bijzonder gekeken naar het optreden van aardbevingen en bodemdalingen. “Als de veiligheid niet in het geding is, dan wordt een activiteit gewogen op duurzaamheid”, zo staat in de visie. Voor wat betreft het winnen van aardgas vindt de provincie dat de gaswinning uit het Groninger veld zo veel mogelijk omlaag moet worden gebracht. Nieuwe locaties voor gaswinning mogen uitsluitend in gebruik worden genomen als ze voldoen aan de eisen van de provincie.

Verder staat onder meer in het document dat de provincie beslist niet zal meewerken aan de opslag of berging van radioactief afval in de diepe ondergrond. De risico’s zijn te groot en tegelijkertijd zijn de mogelijke gevolgen onvoldoende in te schatten. Naast knelpunten worden in het document ook mogelijkheden gesignaleerd. Zo is de provincie voorstander van het opwekken en opslaan van duurzame energie in de ondergrond. In de visie worden zoutcavernes genoemd als zijnde zeer geschikt voor de opslag van duurzame energie. Daarbij is het van belang het ruimtegebruik boven de grond af te stemmen op de ondergrondse bewaarplaatsen. Om de opgeslagen energie optimaal te benutten, is het nodig huizen te bouwen in gebieden waar de opslag plaatsvindt. Ook bij het aanwijzen van nieuwe glastuinbouwlocaties moet rekening worden gehouden met energieopslag.

Reageer op dit artikel