nieuws

Licht- en geluidspuzzel langs de rivier

infra

Licht- en geluidspuzzel langs de rivier

Het rommelige gebied aan weerszijden van de Vlaardingse buitenhaven ondergaat de komende tien jaar een complete make over. De kleine duizend senioren die nu ten zuiden van de spoorlijn Hoek van Holland-Rotterdam wonen tussen pakhuizen, bedrijventerreinen, cafés en kantoren krijgen er vanaf 2016 honderden, vooral jonge, buren bij.

De gemeente Vlaardingen, die sinds 1998 werkt aan woningbouwplannen voor dit gebied, heeft na een Europese aanbesteding afspraken gemaakt met ontwikkelaar OMA, bouwbedrijf Kroon & De Koning, stedenbouwkundig bureau Rijnboutt en ingenieursbureau Arcadis om de Rivierzone te ontwikkelen tot een nieuwe wijk. De gemeente verkoopt de grond aan het consortium, dat er zo’n vijfhonderd woningen gaat bouwen. Maar het invullen van deze 45 hectare grote bouwlocatie, die de binnenstad met het water moet verbinden, wordt een complexe opgave.

Buitendijks

De Rivierzone is een bijzonder stadsdeel. Het ligt direct aan de drukbevaren Nieuwe Maas, pal tegenover de raffinaderijen in Pernis en herbergt zelf ook tal van bedrijven. Daarnaast is het ook nog eens een populair uitgaansgebied met café’s, restaurants en een jongerencentrum. Het is er nooit donker en zelden stil. En het ligt voor een groot deel buitendijks; ’s winters kan het water tot tegen de gevels spoelen.

Ondanks deze nadelen is het havengebied volgens wethouder Hans Versluijs wegens het uitzicht op de levendige rivier een zeer aantrekkelijke woonlocatie. Om de gewenste woningbouw mogelijk te maken zijn de afgelopen jaren verschillende bedrijven uitgekocht en verplaatst naar de nieuwe Koggehaven ten westen van de stad.

Opgehoogd

De unieke ligging in de haven stelt volgens OMA-directeur Van der Laan wel bijzondere eisen. Zo is bebouwing van het zogenoemde Schiereiland – het gebied ten oosten van de buitenhaven – alleen mogelijk als met het oog op de hoge waterstanden het totale oppervlak van 4,5 hectare met 1 meter grond wordt opgehoogd. Wegens het industriële lawaai zal de architect de woningen in dit plangebied – vier woonblokken met 145 appartementen aan het water en 110 eengezinswoningen erachter – zo moeten indelen dat de slaapkamers aan de dove kant liggen.

De architect heeft nog voldoende tijd om deze licht- en geluidspuzzel op te lossen: omdat het bestemmingsplan voor het Schiereiland nog niet klaar is, kan de bouw hier niet eerder dan 2017 beginnen. Aan de overzijde van de haven kan de eerste paal al volgend jaar de grond in. Hier worden de woningen – 220 eengezinswoningen en 25 appartementen – geconcentreerd langs de westelijke havenkade en in groenstroken ten noorden en zuiden van het huidige NS (straks metro) station. De woningbouw ten zuiden van de spoorlijn valt in twee delen uiteen door de aanwezigheid van de Deltadijk, die groen en onbebouwd moet blijven.

Waterkant

De nieuwe wijk sluit op dit punt aan op de bestaande bouw, voornamelijk gevormd door een laboratoriumcomplex van Unilever en appartementenblokken tot vijftien hoog met uitzicht op het water. Woningbouw direct aan de rivier is in dit plandeel niet voorzien: de waterkant wordt gereserveerd voor een park, dat wordt aangelegd als de opbrengst van de woningverkoop het toelaat.

De Vlaardingse buitenhaven met aan de overzijde (een deel van) het schiereiland, op de voorgrond een deel van het spoorzonegebied. 

De grondgebonden woningen gaan volgens opgaven van OMA 200.000 tot 250.000 euro kosten, de prijzen van de appartementen kunnen oplopen tot vijf ton. De kopers moeten schriftelijk verklaren dat zij zich bewust zijn van de heersende licht- en geluidsoverlast. ‘‘Wie hier wil wonen, moet weten waar hij aan begint. We gaan niet tornen aan de geluidsnormen voor de industrie’’, waarschuwt projectleider René Damen.

Grote lijnen

Kenmerkend voor het stedenbouwkundige plan van Rijnboutt is, dat het alleen de grote lijnen aangeeft. Het laat voldoende ruimte voor tussentijdse aanpassingen, zegt landschapsarchitect Richard Koek. ‘‘We kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Er is plaats voor een breed scala aan bestemmingen die passen bij de kwaliteiten van het gebied. Er is ruimte voor wonen, maar ook voor bedrijvigheid, onderwijsvoorzieningen, horeca en zorginstellingen.’’

De ontwikkeling van de Rivierzone is niet strikt voorbehouden aan het consortium alleen. Ondernemers in het gebied mogen volgens de overeenkomst meedenken en eventueel ook meebouwen. Zo heeft De Jonge Flowsystems dat aan de Koningin Wilhelminahaven transportsystemen ontwerpt voor de (petro)chemie, al aangekondigd op een deel van zijn bedrijfsterrein woningen te willen bouwen.

De gemeente en het consortium zijn overeengekomen dat de bouwactiviteiten niet beperkt hoeven te blijven tot de Rivierzone. Aan de westzijde van de binnenhaven ligt eveneens een sterk verrommeld gebied met een woonbestemming. In een later stadium kunnen dezelfde partijen hier nog eens 250 woningen realiseren.

Plantekening Rivierzone Vlaardingen van Rijnboutt


Reageer op dit artikel