nieuws

Interview: ‘Vooral de mensen uit de bouwkeet ga ik missen’

infra

Interview: ‘Vooral de mensen uit de bouwkeet ga ik missen’

Charley Ramdas vertrekt bij FNV Bouw. De (vice-)voorzitter van de bouwbond gaat als bestuurder aan de slag bij Nautilus Internationaal, de bond voor werknemers in de waterbouw, binnenvaart en zeevaart. “Jammer dat ik niet meer kan vechten voor Arbouw en Fundeon.”

Vanwaar uw overgang?

“Door de fusie van de FNV-bonden stopt het bestuur van FNV Bouw. In het bestuur van de nieuwe vakbond was geen plek meer. Ik had kunnen wachten op een vacature binnen Bouw die mij zou passen, maar dan had ik een tijdje zonder functie moeten rondlopen, dat zit niet in mijn aard. Ik heb ook altijd nog graag een stap wil maken. Naar iets dat anders is, maar toch vertrouwd. Dat is dus Nautilus geworden. Daar krijg ik de waterbouw onder mijn hoede.”

Bij Nautilus was nog wel plek?

“De vergrijzing heeft zo zijn voordelen. Een aantal personen daar is met pensioen gegaan, waardoor er ruimte is ontstaan in het hoofdbestuur.”

De waterbouw is, als deelsector van de bouw, voor u vertrouwd terrein. Maar u wilde ook wat anders. Wat is er anders aan Nautilus vergeleken met FNV Bouw?

“Het verschil zit hem vooral in de internationale context van de nautische sector. Schepen gaan de hele wereld over. Ik kijk ernaar uit om die dynamiek te verkennen. De internationalisering van de arbeidsmarkt is een ontwikkeling die je overal ziet. Ik ben reuze benieuwd welke ervaringen ze daar bij Nautilus mee hebben opgedaan. Ik hoop die vervolgens te kunnen delen met bijvoorbeeld de bouw.”

Wat gaat u het meeste missen aan de bouwsector?

“Vooral de mensen uit de bouwkeet. Die kunnen zo heerlijk recht voor zijn raap zijn. Dat is niet altijd makkelijk geweest, maar ik hou er wel van als mensen recht uit hun hart spreken. Dat de bouw een zeer belangrijke sector is voor de Nederlandse economie is, ga ik ongetwijfeld ook missen. Het krachtenveld, de belangen.”

Uw (vice-)voorzitterschap viel samen met de crisisjaren in de bouw. Had u niet graag ook betere jaren willen meemaken als voorman van FNV Bouw?

“Zeker, al heeft het dal er ook voor gezorgd dat we binnen de bond een visie hebben kunnen opstellen. Hoe kan de sector zichzelf herpakken? Wat is daar voor nodig? Dat is wel winst. Maar het dal heeft mijns inziens wel te lang geduurd. Dat Arbouw en Fundeon daardoor nu onder vuur liggen, vind ik moeilijk. Het is jammer dat ik voor hen de strijd niet meer aan kan gaan, want ik vind dat die instituten overeind gehouden moeten worden.”

Reageer op dit artikel