nieuws

Bouwfoto van de Dag: Klei van de hoogste categorie

infra

Bouwfoto van de Dag: Klei van de hoogste categorie

Combinatie IJsselweide is inmiddels flink aan de slag met de bouw van de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Dat gebeurt door twee dijken op te werpen van elk zo’n 8 kilometer lengte.

Het maaiveld van het agrarische gebied ligt met 2 meter + NAP van zichzelf al laag genoeg, zodat er vanzelf een geul ontstaat. Uit klei van de hoogste erosieklasse (categorie 1) bouwen Boskalis en Van Hattum en Blankevoort eerst de spuitkade die het buitentalud vormt van de twee dijken. Voor de binnentaluds volstaat klei van iets lagere erosieklasse en teelaarde, zodat de dijk snel begroeit. Tussen de kades wordt zand gespoten. Zowel de klei als het zand is afkomstig uit Deventer waar de uiterwaarde afgegraven wordt binnen een ander project van Ruimte voor de Rivier.

Reageer op dit artikel