nieuws

Tracébesluiten laten nog even op zich wachten

infra Premium

Tracéwetplichtige projecten dreigen vertraagd te worden. Dit blijkt uit een brief van het ministerie van I&M aan de Tweede Kamer. In september ging minister Schultz er nog vanuit dat het ontwerp-Tracébesluit (OTB) voor de Blankenburgtunnel in het eerste kwartaal van 2015 zou verschijnen. “Vanwege afstemming met de regio en vanwege het ingewikkelde ontwerpproces is het OTB nu voorzien voor het derde kwartaal 2015”, aldus de bewindsvrouw.

Het Tracébesluit komt daardoor ook een half jaartje later. De start van de realisatie blijft echter wel gepland voor 2017. Een strakke planning derhalve waarbinnen geen obstakels meer mogen opdoemen.

Ook het project A27/A12 Ring Utrecht loopt een half jaar vertraging op. Dit komt doordat de besluitvorming over de maatschappelijke kosten-batenanalyse langer heeft geduurd dan gepland. Het OTB komt daardoor niet eind volgend jaar, maar in het tweede kwartaal van 2016. Ook van dit project zal volgens Schultz de start van de realisatie nog in 2018 plaatsvinden.

Daar staat tegenover dat de beide Tracébesluiten voor de Rijnlandroute waarschijnlijk nog dit jaar zullen worden ondertekend. Dat is dan een enkele maand sneller dan oorspronkelijk was gepland. Inmiddels is de toegezegde 550 miljoen subsidie aan de provincie Zuid-Holland officieel vastgelegd. In 2016 moet de realisatie starten en de eerste delen worden in 2020 opgeleverd.

Maritiem

Op maritiem vlak zit er eveneens een aantal grote projecten aan te komen. Zo verwacht Schultz komend jaar het projectbelsuit te nemen over de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Voor de sluis bij Terneuzen wordt dat besluit in 2016 verwacht. Ook projectbeslissingen rond de capaciteitsuitbreiding van de sluizen op de achterlandverbindingen bij Eefde en bij de Beatrixsluis. Langs de Waal en Merwede wordt gewerkt aan besluiten over overnachtingsplaatsen.

Op spoorgebied gebeurt er ook het nodige, soms geholpen door provinciaal geld. Zo is met Overijssel afgesproken een kwart van de investeringskosten van elektrificatie van het traject Zwolle-Wierden op de lijn Zwolle-Enschede op te hoesten. Dat gaat voor het ministerie dan om 20,6 miljoen inclusief de eerder toegezegde 6,5 miljoen uit het Lenteakkoord en de bijdrage in beheer- en onderhoudskosten tot 2028.

Verder helpt het ministerie mee aan ontwikkelingen rond energie en klimaat. Niet met geld, maar met het weghalen van ruimtelijke knelpunten die nu die ontwikkelingen frustreren. Daarover zijn afspraken gemaakt.

Reageer op dit artikel