nieuws

Nieuwbouw polder doorkruist door vluchtroutes

infra

Nieuwbouw polder doorkruist door vluchtroutes

De uitbreiding van luchthaven Lelystad heeft nadelige gevolgen voor de geplande nieuwbouw in het gebied. Dat blijkt uit de aanvullingen op de milieueffectrapportage.

In het gebied zijn circa 31.000 nieuwbouwwoningen gepland. Ruim 6600 daarvan hebben een harde planstatus, zo’n 24.000 (waaronder de plannen in Oosterwold) nog niet. Het oorspronkelijke milieueffectrapport voorzag niet in een gedetailleerde opgave van de mate waarin deze woningen te maken zouden krijgen met geluidsoverlast. Vier vluchtroutevarianten zijn doorgerekend. Daaruit blijkt dat indien alle harde nieuwbouwplannen worden meegerekend bij één variant 88 personen overdag ernstige geluidshinder ondervinden en 3100 ’s nachts. Bij de andere drie varianten ligt dit cijfer tussen 515 en 538 overdag en 3400 tot 4184 personen met een verstoorde nachtrust.

Indien alle nieuwbouwplannen meegenomen worden in de hindertelling, hebben overdag meestal 7200 mensen last van de vluchtroutes.

De mer-commissie constateert ook dat er in de tellingen meer bestaande bouw en industrie geregistreerd is dan in de oorspronkelijke MER is meegenomen.

Reageer op dit artikel