nieuws

Jonge waterbouwers vol bruikbare ideeën

infra Premium

”De bestaande infrastructuur prima gecombineerd met milieuvriendelijke opwekking van energie.” De jury van de Waterbouwprijs voor afstudeerders was tijdens de uitreiking van de prijzen bijzonder in zijn nopjes met de vele innovatieve en vooral bruikbare resultaten. De eerste prijs in de categorie hbo ging naar Tim van Dam van de Hogeschool Rotterdam en de eerste prijs in de categorie TU naar Baris Kibrit van de TU Delft.

De prijzen werden uitgereikt op de Waterbouwdag, dit jaar gehouden in De Doelen in Rotterdam. Van Dam bestudeerde de effecten van het menselijk ingrijpen op het natuurlijke gedrag van het getijdensysteem van de Schelde. Hij maakte een model op basis van een grondige analyse van de baggeractiviteiten, de natuurlijke erosie en sedimentatie en het veranderende volume van de getijden. “Met zijn studie heeft hij een mooi en bruikbaar resultaat bereikt”, aldus de jury.

Kibrit heeft de haalbaarheid van de opslag van energie door het verpompen van water onderzocht. Vooral bij milieuvriendelijk opgewekte energie bestaat behoefte aan peak shaving, het tijdelijk opslaan van energie omdat de pieken van productie en vraag niet met elkaar overeenkomen. Kibrit heeft zijn plan uitgewerkt voor de Slufter, een kwelder op Texel in open verbinding met de zee. “We hebben veel waardering voor de gedetailleerde uitwerking en de wijze waarop Kibrit de bestaande infrastructuur heeft gecombineerd met milieuvriendelijke opwekking van energie”, aldus de jury.

De Waterbouwprijs kent ook tweede en derde prijzen. Van zes genomineerden in de categorie TU kregen Frans van Grunsven de tweede en Wouter Jan Klerk de derde prijs. Van Grunsven toetste een theoretisch model voor het verstoppen van een verticale transportleiding voor offshore mining met een fysiek schaalmodel. Dat bood inzicht in de randvoorwaarden voor transport zonder verstoppingen. Klerk analyseerde het volstromen van opeenvolgende polders aan de hand van een eendimensionaal model. Dat gaat sneller en makkelijker dan met een tweedimensionaal model.

Surfmotor

Van drie genomineerde inzendingen in de categorie hbo ontvingen Frances Kannekens van de Hogeschool Rotterdam de tweede en Joyce Tentij van de Haagse Hogeschool de derde prijs. Kannekens heeft de mogelijkheden onderzocht om havens bij bestaande kades en steigers te verdiepen. Tentij ontwierp de Surfmotor, een kunstmatig rif voor de kust van Scheveningen, ten behoeve van de surfsport.

Lees meer over de Waterbouwprijs

Reageer op dit artikel