nieuws

Infraproject van 885 miljoen euro verdeelt Brabant

infra Premium

De Ruit om Eindhoven, een project van 885 miljoen euro, blijft de gemoederen in Noord-Brabant bezighouden. Van de elf betrokken gemeenten zijn er vier tegen.

De Ruit om Eindhoven is een project van lange adem. De afgelopen zeven jaar is er druk gewerkt aan een oplossing. De Ruit bestaat uit een nieuwe verbinding tussen Eindhoven en Helmond, een verbreding van de N279 en infrastructurele maatregelen op de A67. Na de gemeenteraadsverkiezingen met lokale overwinningen voor de SP en de PvdA zijn de verhoudingen echter verstoord. Eindhoven, Helmond, Nuenen en Laarbeek zijn inmiddels tegen de plannen, omdat ze meer heil zien in smart mobility. “Dat maakt het er niet eenvoudiger op”, verklaart een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant.

Om geld gaat het niet. De bijdragen die de gemeenten zouden leveren, zijn volgens de woordvoerder vrij beperkt: “Dat ging slechts om enkele miljoenen. Op een bedrag van 885 miljoen is dat niet zoveel.”

Om het project te laten slagen, is de bijdrage van minister Schultz wel onmisbaar. Inclusief indexering komt die neer op 298 miljoen euro. Of de minister woord zal houden, hangt echter af van de Tweede Kamer. Een gedeelte daarvan sprak begin dit jaar al zijn aarzeling uit over de noodzaak van de Ruit. De Tweede Kamer vond dat er een maatschappelijke kosten- en batenanalyse gemaakt moest worden. Die kwam er: “De resultaten daarvan zien er positief uit”, zegt de woordvoerder van de provincie.

In het Kamerdebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (24 november) zal het project zeker aan de orde komen. PvdA’er Duco Hoogland laat zich voorlopig niet in de kaart kijken. “Ik heb mijn standpunt over dit project nog niet bepaald”, reageert hij. Kamerleden van de VVD en het CDA waren maandag onbereikbaar voor commentaar.

Noord-Brabant wil ondanks het verzet tegen het project hoe dan ook dat de Ruit om Eindhoven doorgaat. Vorige week vrijdag zijn de plannen in de provinciale commissie die daar over gaat besproken. Minister Schultz is van plan eind deze maand af te reizen naar de provincie Noord-Brabant.

Reageer op dit artikel