nieuws

Funderen op bouwgrond met additief

infra Premium

Een volgens de initiatiefnemers innovatieve manier van gebouwfundering moet een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief bieden voor paalfunderingen en funderen op staal. Imagine Engineering past de techniek maandag voor het eerst toe onder een woning.

Imagine Engineering is een gezamenlijk bedrijf van StudioArchitecture en PowerCem Technologies. De basisgedachte is dat de fundering in situ, dus ter plekke, wordt gemaakt met de grondsoort die daar voorhanden is. Dat kan grond zijn, maar ook zand, klei of veen. Daar wordt een bindmiddel aan toegevoegd, dat bestaat uit cement en een speciaal additief. Deze toegevoegde stof zorgt er met behulp van nanotechnologie voor dat een verbinding tot stand komt met de bouwgrond. De verhouding van het mengsel is ongeveer 90 procent bouwgrond en 10 procent toevoegingen. Door het additief zou het kristallisatieproces flink verbeteren ten opzichte van traditionele betonmengsels. Dit zorgt ervoor dat het materiaal een relatief hoge flexibiliteit heeft en tegelijkertijd veel trekkracht kan opnemen.

Stroken

De fundering wordt als een plaat of in stroken uitgevoerd. Dat gebeurt na een zorgvuldige voorbereiding, waarbij onder andere eerst sonderingen worden gedaan en grondmonsters genomen. Aan de hand hiervan worden dikte en samenstelling van de fundering bepaald. Daarna zijn twee technieken voorhanden om de fundering te maken: mengen in de bouwput (mix in place) of in een installatie bij de locatie (mix in plant). Deze laatste methode is vooral geschikt voor toepassing bij grotere projecten.

De mix in place-methode wordt al vaak toegepast in de grond-, weg- en waterbouw, maar volgens Paulus de Jager van StudioArchitecture is toepassing van die methode in de burgerlijke en utiliteitsbouw niet eerder gedaan. “Bij een weg heb je te maken met dynamische belasting en bij een gebouw met statische belasting met soms hoge puntlasten. Dat moet je dus voor de vergunningverlening allemaal goed berekenen.” Volgens Imagine Engineering zijn de voordelen van de methode legio. Zou zouden de bouwkosten lager uitkomen en ontstaat er minder overlast voor de omgeving door een kortere bouwtijd. Ook is de methode goed te combineren met andere technieken. Zo kan een paal zonder scheurvorming door de funderingsplaat worden geslagen, belooft het bedrijf.

Reageer op dit artikel