nieuws

Een ondiepe modulaire put zonder patent

infra Premium

De put waarin in Alphen alle kabels en leidingen samenkomen is een werkplaats voor onderhoudsmonteurs en moet dus aan strenge arbo-normen voldoen.

De standaardputten die rondom het Alphense Thorbeckeplein komen te liggen, krijgen afmetingen van 1,40 bij 1,80 meter en worden 1,20 meter diep. Put en deksel zijn van prefab beton en kunnen op straatniveau worden afgewerkt met klinkers, stoeptegels, natuursteen of wat er maar in de straat wordt toegepast. Ze leveren volgens de adviseur en ontwerper van het systeem Richard van Toorenburg dus geen beperking op voor de ontwerper van de openbare ruimte.

De put is modulair van opbouw en kan aan alle zijden worden uitgebreid door er secties aan vast te plakken. Als er een 10 kilovolts leiding door de straat loopt, kan daar een extra module voor worden toegevoegd. En hetzelfde geldt voor een hogedrukleiding voor transport van water of riool. De meest gevoelige leidingen als gas en warmte liggen veilig onder begaanbare roosters op de bodem van de put. Van Toorenburg: “Het is bijna niet mogelijk om twee roosters tegelijk te openen, dus de monteur van de gasleiding kan eigenlijk geen schade aanrichten aan de hogedrukwaterleiding en omgekeerd.”

Prefabbetonproducent Giverbo is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de put, maar heeft voorafgaand moeten verklaren geen octrooi aan te vragen. De proef in Alphen moet immers leiden tot een landelijke norm voor mantelbuis-putconstructies en kabelgoten onder verschillende omstandigheden. Van Toorenburg: “Dan moet je andere geïnteresseerde opdrachtgevers niet meteen opzadelen met verplichte winkelnering met een fabrikant. Het lukt alleen een landelijk systeem neer te zetten, als iedereen kan meedenken en oplossingen kan aandragen.”

Met 1,20 meter is de put betrekkelijk ondiep. Dat is volgens de adviseur bewust gedaan, omdat op die manier aan de regels wordt voldaan zoals die nu gelden voor werken met open sleuven. “Iemand die in de put aan het werk is, bevindt heeft dus het maaiveld ongeveer op heuphoogte. Als hij bedwelmd dreigt te raken door vrijkomend gas of schrikt van een vonk uit een elektriciteitsleiding zal hij eerder op maaiveld rollen dan op de bodem van de put belanden. Mocht dat laatste toch gebeuren, dan kan hij er door iemand vanaf maaiveld uit worden getrokken. Een medewerker van een hulpdienst betreedt dus geen besloten ruimte waarvoor hij eerst maatregelen moet nemen om zichzelf te beschermen.” Het putdeksel weegt zo’n 120 kilo en kan alleen met speciaal gereedschap worden weggenomen.

Reageer op dit artikel