nieuws

Dubbele contractvorm bewijst zich

infra

Dubbele contractvorm bewijst zich

Boskalis wilde koste wat het kost het eerste Best Value Procurement-project (BVP) in de natte sector binnenhalen. Het projectteam bivakkeerde vooraf twee nachten in Elst om ‘feeling’ met de omgeving te krijgen. De opzet slaagde, maar niemand had gerekend op mortiergranaten en asbest.

Afgelopen week werd het opleveringsfeestje bij de gerestaureerde schoorsteen van de oude steenfabriek Weinbergen gevierd. Fier steekt het metselwerk 32 meter boven het vlakke en groene landschap langs de Nederrijn uit, waar met terpen en graafwerk weer ruimte voor de rivier is gemaakt.

In recordtijd heeft Boskalis het project in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd. Bijzonder was dat de opdracht via BVP op de markt is gezet binnen een planfase design & constructcontract (pd&c). Het dubbelexperiment van prestatie-inkoop en de extra speelruimte bij het uitwerken van het ontwerp was een succes.

Boskalis wist de hoogste emvi-score te halen en schreef met 12,3 miljoen euro ver onder het plafondbedrag van 21 miljoen euro in. “Dat gebeurt veel vaker bij prestatie-inkoop. Wie het project het best in de vingers heeft, kan ook een goede prijs neerleggen”, weet directeur Taco Vergeer van Boskalis.

De bouwer verrichtte veel voorwerk om een goede kans van slagen te maken. Bij de selectie hoorden ook interviews met het projectteam. Om de zorgen van bewoners en omgeving echt te begrijpen, ging het team er zelfs overnachten. “Door een dreigende overstroming is dit hele gebied geëvacueerd, dus omwonenden begrijpen dat er iets moet gebeuren om dat in de toekomst te voorkomen. De basis voor overleg en begrip is een luisterend oor en een duidelijke uitleg over wat je wanneer gaat doen. Daardoor begrepen we ook hoe belangrijk de steenfabriek is geweest.” De oude schoorsteen is van de slopershamer gered en dient nu als markant uitzichtpunt en broedplaats voor roofvogels.

Het project Nederrijn bestaat uit vier deelgebieden, waarvan er drie een jaar sneller werden opgeleverd. Het project bij Elst is uiteindelijk drie maanden eerder opgeleverd, maar er was flink wat tegenslag. Grond met asbest en olie rond de oude steenfabriek moest worden afgegraven en gesaneerd. Tegelijk stuitte een kraan onverwacht op een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Na de vondst van een tweede exemplaar werd het werk drie maanden stilgelegd en de werkmethode omgegooid. Alle chauffeurs moesten op cursus en het materieel ‘bomproof’ gemaakt. “Het verschil tussen oud schroot en een verroeste granaat is niet zo groot, maar het effect als het misgaat des te vervelender.” De klei bleek achteraf van elders te zijn aangevoerd als grondstof voor de fabriek. Uiteindelijk is zo’n twintig kilo aan munitie opgegraven. Bij het deelproject Tollenwaard werd het ontwerp van een brug aangepast om aan de wensen van de bedrijven in de omgeving te voldoen.

Soepel

De projectkosten verdubbelden daardoor uiteindelijk tot ruim 23 miljoen euro. Ondanks de tegenvallers ervaart zowel opdrachtgever als opdrachtnemer het als een prettig en soepel gelopen project, waarbij alle doelen – “tijd, draagvlak, ruimtelijke kwaliteit” – zijn bereikt. De opzet van prestatie-inkoop zorgt voor korte lijntjes en constructief overleg over de risico’s. Wekelijks is de voortgang besproken. Daarbij hoort dat de tegenvallers direct op tafel komen. De bouwer moet daarbij ook meteen de oplossingen aandragen.

Ook Cees Brandsen, directeur grote projecten van Rijkswaterstaat, vindt dat de nieuwe contractvorm zich dubbel en dwars heeft bewezen. Door de planfase in het contract te stoppen, krijgt de markt veel meer ruimte om het ontwerp en de planning te optimaliseren. Rijkswaterstaat past de nieuwe contractvorm nu toe bij knooppunt Hoevelaken en wil ook de Markermeerdijken op die manier in de markt zetten. “Belangrijke randvoorwaarden zijn draagvlak in de omgeving en zekerheid over het budget.”

Wat ging goed bij project Nederrijn

– Helder vertrekpunt tender: bestuurlijk afgestemd VO, duidelijke risicoverdeling

– Motivatie van projectteams, commitment directie

– Overdracht van OG-kennis uit voortraject naar ON

– Rolopvatting vanuit de teams

– Coachen van elkaar op rolverdeling (voorkomt terugval in traditionele rollen)

– Samenwerken ≠ risico’s delen

– We helpen elkaar altijd!

– Duidelijke escalatie-structuur

– Draagvlak, tijdwinst, oplossingsgerichte houding (beide)

Wat kan beter

– Integratie van grondverwerving in de projectsturing

– Uniformiteit binnen RWS, pettenproblematiek, rol als opdrachtgever vs. rol als bevoegd gezag

– Bestuurlijk afgestemd VO (vertrekpunt tender) ≠ met omgeving afgestemd VO

– Verrassingen in de ondergrond

Projectgegevens

Project Nederrijn

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer: Boskalis (adviseur Grontmij)

Contractvorm: Plan Design & Construct met BVP

Gegund: mei 2011

Eerste paal: januari 2013

Opgeleverd: 3 x vorig jaar, 1 x heden

Contractwaarde: 12,3 miljoen euro (ex btw)

Reageer op dit artikel