nieuws

Alle informatie van livedijken centraal gestroomlijnd

infra

Op elk moment weten hoe de dijken eraan toe zijn en waar eventuele gevaren loeren. Dat kan met het Dijk Data Service Centrum (DDSC) dat de informatie van sensoren in dijken verzamelt en structureert.

Het DDSC is ontwikkeld door FloodControl IJkdijk in samenwerking met een hele reeks dijkbeheerders en kennisinstellingen. Het systeem maakt het mogelijk om monitoringsinformatie beheersbaar te verzamelen, op te slaan en beschikbaar te maken voor verdere verwerking. Dat is noodzakelijk nu steeds meer dijken worden uitgerust met sensoren.

De eerste fase van de bouw van het DDSC is al een tijdje gereed. Sinds die eerste oplevering is er veel onderzoek gedaan naar de verdere toepassing en ontwikkeling. Onder andere de mogelijkheid om verschilanalyses te maken is nu toegevoegd. Zo kan een beheerder de situatie van zijn dijk vergelijken met andere dijken en met historische gegevens. Dit kan helpen bij het inschatten van risico’s.

Ook na de officiële opening vrijdag blijft het Dijk Data Service Centrum in ontwikkeling. Bedrijven, kennisinstellingen en beheerders kunnen eigen toepassingen eenvoudig koppelen met het DDSC. De volgende fase is de exploitatiefase.

Reageer op dit artikel