nieuws

Waterveiligheid Groningen beter

infra Premium

Waterveiligheid Groningen beter

De veiligheidsnormen voor wateroverlast in Groningen worden verhoogd. De waterstand die kaden gemiddeld aankunnen, moeten eens in de 300 of eens in de 1000 jaar optreden. Welke norm geldt, is afhankelijk van de schade die bij een dijkdoorbraak ontstaat in het achterliggende gebied.

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s gaan verder met het ophogen en verstevigen van honderden kilometers kade. Naast de provincie Groningen moet hierdoor ook Noord-Drenthe worden beschermd tegen wateroverlast. Verder begint volgend jaar de aanleg van drie waterbergingsgebieden. Het karwei moet in 2020 worden afgerond. De bergingen komen binnen een gebied dat is aangewezen voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur.

Reageer op dit artikel