nieuws

Vertrouwen in bouw licht verbeterd

infra Premium

Het ondernemersvertrouwen in de bouw herstelt zich al twee jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De stemming bij bouwondernemers is al jaren negatief. Toch is er ook een lichtpuntje: het wordt steeds minder negatief.

In augustus steeg de stemmingsindex ten opzichte van juli met 4,5 procentpunt, nadat de index in juli ook al met 4,1 procentpunt ten opzichte van juni was toegenomen. De stijging volgde na een lichte inzinking in de vroege zomer.

Sinds begin vorig jaar is sprake van een stijgende trend. Een grote maar: de stemming is nog altijd “onder nul”. Het aantal ondernemers dat negatief is over de bedrijvigheid in de sector is groter dan het aantal ondernemers dat vooruitgang ziet. Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 is de index niet meer boven nul geweest. Wel is de grens nu dicht genaderd.

Wegenbouw

Zowel in de wegenbouw, als in de grond- en waterbouw is er de laatste tijd uitzicht op verbetering. Ook utiliteitsbouwers zagen het in augustus minder somber in. In juli en augustus groeide het vertrouwen bij de ondernemers in de wegenbouw. De groei volgt op een lichte inzinking in juni. In het algemeen toont de vertrouwensindex afgelopen anderhalfjaar een wisselend beeld, maar is met een uitkomst, die overwegend boven nul is, wel positief.

De stemmingswisselingen worden vooral veroorzaakt door de beoordeling van de bedrijvigheid, die snel kan omslaan. De meeste ondernemers (81 procent) beoordelen de bedrijvigheid als normaal voor de tijd van het jaar. Meer dan in de voorliggende maanden wordt door de ondernemers in augustus een stijging van de personele bezetting voorzien.

Sinds juli is de stemming onder de ondernemers in de grond- en waterbouw licht verbeterd. Het stemmingsbeeld, dat nogal wisselend is, is per saldo nog altijd negatief. Het aantal ondernemers dat de bedrijvigheid als normaal beoordeelt is in augustus ten opzichte van juni toegenomen (van 76 procent naar 86 procent). Het aantal ondernemers dat de bedrijvigheid als hoog beschouwt is, naar verhouding, nog klein: 5 procent.

Het vertrouwen in de utiliteitsbouw is sinds juni licht verbeterd. De stemming is sinds begin 2013 gaandeweg beter geworden, maar is branchebreed nog steeds negatief.

Reageer op dit artikel