nieuws

Tempodruk brengt baggeraars samen in Suezkanaal

infra

Tempodruk brengt baggeraars samen in Suezkanaal
INPEX. Van Oord Dredge ATHENA Arrives Darwin 24 October 2012. Photo Shane Eecen/ INPEX

Een groot aantal baggerschepen van zowel Boskalis, Van Oord, Jan De Nul als Deme gaat zo snel als mogelijk aan de slag voor een uitbreiding van het Suezkanaal.

Eerstgenoemde drie doen dit in een consortium met als vierde partij hun branchegenoot NMDC uit Abu Dhabi. Deme heeft een consortium gevormd met de Great Lakes Dredge & Dock Company uit de Verenigde Staten.

De belangrijkste reden voor het gezamenlijk optrekken van zoveel bedrijven is, licht woordvoerder Arno Schikker van Boskalis toe, de benodigde capaciteit.

Behalve de omvang van de opdracht is ook het beoogde tempo bijzonder. Het baggerwerk begint direct en kan nog in 2015 zijn voltooid. Een Chinese partij die ook had ingeschreven, verloor de aanbesteding.

Tweerichtingsverkeer

De bedoeling is dat de capaciteit van het kanaal ongeveer verdubbelt. Tweerichtingsverkeer wordt mogelijk in plaats van konvooisgewijs beurtelings in de ene of de andere richting varen.

De twee nu door de Egyptische overheid verleende opdrachten zijn samen goed voor 1,6 miljard euro. Die voor het consortium met Boskalis en Van Oord heeft een waarde van 1,2 miljard euro. De vier bedrijven delen gelijkelijk in dit bedrag. Zij doen het werk in de secties 2 tot en met 5 van het kanaal.

De opdracht daar behelst de aanleg van een tweede kanaal parallel aan het bestaande over een lengte van 50 kilometer. Daarnaast wordt het bestaande tracé verruimd. De beoogde diepte van beide routes is 24 meter. De vier consortiumpartners zetten samen zeventien snijkopzuigers in, die 180.000 kuub materiaal moeten opbaggeren. Het droge gww-werk voor het nieuwe kanaal, dat voorafgaat aan het natte, maakt geen deel uit van de opdracht.

Verbreden

Het consortium waarin Deme participeert, pakt kanaalsectie 6 aan. Hiermee is 420 miljoen euro gemoeid. et aandeel van de Belgische baggeraar is 75 procent ofwel 315 miljoen euro en dat van de Amerikaanse partner 25 procent. Het samenwerkingsverband neemt 25 kilometer onderhanden. De opdracht behelst het verbreden en verdiepen van de bestaande vaarweg.

In totaal worden zodoende de komende tijd vijf van de zes secties aangepakt die deel uitmaken van het programma voor de capaciteitvergroting. De eerste kwam al eerder aan de beurt.

Reageer op dit artikel