nieuws

‘Stop bouw woningen langs wegen’

infra Premium

‘Stop bouw woningen langs wegen’

Woningen en bedrijfsgebouwen worden nog te veel langs wegen gebouwd. Zowel ruimtelijk als economisch is het beter om binnenstedelijk aan de slag te gaan. Dat vindt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en verkeersinfrastructuur moeten beter op elkaar worden afgestemd. Dat kan betekenen dat opnieuw een restrictief ruimtelijke beleid gevoerd moet worden.

Nieuwe woningen en werkplekken komen nu nog veel te veel op typische autolocaties. Stedelijke werkplekken met veel keus in bestemmingen en vervoersmodaliteiten groeien niet of amper. Zonde, vindt het PBL. Want mede daardoor houden files aan, moeten extra kosten gemaakt worden voor de aanleg of verbreding van wegen, kan openbaar vervoer nauwelijks concurreren met de auto en wordt de potentie v an stations maar beperkt benut. Verstedelijking en infrastructuur moeten elkaar juist meer gaan versterken. Dat betekent dat het beleid moet worden aangepast, vindt het Planbureau in het rapport ‘Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur’.

Een mogelijkheid om de afstemming tussen infra en verstedelijking te verbeteren is het ontwikkelen van knooppunten. Dat gaat echter niet vanzelf, weten de onderzoekers van het PBL. Zo is het bijvoorbeeld nodig om restricties op te leggen aan ruimtelijke ontwikkelingen buiten de knooppunten willen die een succes worden. Een beleid van ‘moed om te kiezen’ en vooral ‘de wil om te delen’ is noodzakelijk.

Het Planbureau adviseert verder om de financiële middelen van Rijk en decentrale overheden meer te delen over de traditionele schotten heen en in samenhang met private investeringen. Nu is een goede tijd om hiermee te beginnen. Zodra de economie weer gaat aantrekken en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in gang worden gezet, kan gestuurd worden.

Reageer op dit artikel