nieuws

Pps-sluis van 216 miljoen zonder lotingssysteem

infra Premium

Pps-sluis van 216 miljoen zonder lotingssysteem

Na de sluis bij Limmel en de zeesluis IJmuiden is deze week weer een pps-sluis in de markt gezet. Er is 216 miljoen euro gereserveerd voor de verbreding van het Lekkanaal in combinatie met de aanleg van de derde kolk van de monumentale Prinses Beatrixsluis (1938).

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen z ich tot eind november melden voor het geïntegreerde contract waarbij ontwerp, bouw, financiering en 27 jaar onderhoud zijn gecombineerd. Alle geschikte partijen mogen deelnemen aan de eerste ronde, want Rijkswaterstaat heeft vorige maand het lotingssysteem tot vijf gegadigden stopgezet. Juist het uitloten leidde bij de aanbesteding van de sluis van Limmel tot grote frustratie bij de waterbouwers.

Trechteringsproduct

Het is wel de bedoeling om met drie partijen de ontwerpfase (tweede fase) van de dialoog te doorlopen. De eerste fase begint dan ook met een ‘Trechteringsproduct’ op basis waarvan de drie beste doorgaan. Bij de economisch meest voordelige inschrijving zijn punten te behalen met het risicobeheersplan, plan duurzaamheid (CO2-prestatieladder en DuboCalc). Ook de projectplanning, vormgeving, managementplan en financieringsplan maken onderdeel uit van de selectie. De uiteindelijke gunning is gepland in het eerste kwartaal van 2016. De daadwerkelijke uitvoering volgt dan tussen 2017 en 2020.

Naast het ontwerpen en bouwen van de derde sluis met een lengte van 270 meter, breedte van 25 meter en drempeldiepte van NAP -5,8 meter, moet ook het kanaal worden verbreed. Daarnaast vraagt ook de weginfrastructuur om aanpassing en de primaire waterlering aan de oostzijde moet worden verlegd. Enkele onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten worden verplaatst. Meteen na gunning krijgt de bouwcombinatie het onderhoud van de twee bestaande sluizen overgedragen.

Knelpunt

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Deze sluis ligt in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de sluis en het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds grotere schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Beatrixsluis een knelpunt te worden. Om een betere doorstroming van de scheepvaart te bereiken, verbreedt het Rijk het Lekkanaal, bouwt een derde sluiskolk en legt extra ligplaatsen (1200 meter) aan.

In 2011 nam het Rijk de beslissing om de derde kolk te combineren met de verbreding van het kanaal. De planfase liep iets vertraging op door “capaciteitstekorten en de samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen. Echter de vaststelling van het tracébesluit verliep juist relatief snel door de toepassing van Best Value Procurement bij de keus van het ingenieursbureau. Witteveen + Bos wist het tracébesluit twee jaar na de planstudie af te ronden.

Nog net voor de gunning van de eerste pps-sluis bij Limmel volgt dus de aanbesteding voor het derde dbfm-contract op sluizengebied. De aanleg van een derde kolk zou de flessenhals voor jaren moeten oplossen. Daarna staan de aanpak van de Volkeraksluizen, de Toekomstvisie Waal, het project Twentekanalen/Eefde, de Afsluitdijk, de renovatie van de stuwen in de Lek en het project ‘Grevelingen water en getij’ nog op het programma. De zeesluis bij Terneuzen komt als d&c-contract op de markt omdat de Vlamingen een dbfm-contract nietzien zitten.

Projectgegevens

Project: Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Contractvorm: dbfm met 27 jaar onderhoud

Budget: 216 miljoen euro

Gegadigden: uiterlijk 25-11 inschrijven

Start uitvoering: 2017

Geplande oplevering: 2020

Reageer op dit artikel