nieuws

Ontwerpwijzer dode letter

infra Premium

Ontwerpwijzer dode letter

Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten leeft de richtlijnen waaraan de infrastructuur voor fietsen moet voldoen, nauwelijks na. Ongeveer de helft van de gemeenten weet niet of hun fietsinfrastructuur wel voldoet aan de richtlijnen. Dat meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De organisatie baseert zich op een onderzoek onder zeventig gemeenten. De richtlijnen zijn te vinden in de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van kennisplatform CROW. Ze hebben niet de status van wet, de rechter beschouwt ze als zogeheten beleidsregels. De beheerders van wegen mogen hiervan uitsluitend afwijken op grond van gedegen argumenten.

In het bijzonder slaan de gemeenten de aanbevelingen voor het gebruik van fietspaaltjes geregeld in de wind. De aanbevelingen die het document bevat op het gebied van hobbels in de verharding van de fietspaden worden daarentegen wisselend toegepast. Ondanks het grote aantal gemeenten dat de richtlijnen niet naleeft, juicht het merendeel van de ondervraagden toe dat ze bestaan.

Ruimtegebrek

Ook blijkt uit het document dat waar het gaat om de breedte van fietspaden, veel gemeenten stuiten op ruimtegebrek. Veel gemeenten vinden rijbanen en parkeervoorzieningen belangrijker dan de breedte van fietspaden.

Daar komt bij dat er door kabels en leidingen in de grond vaak te weinig mogelijkheden zijn om drainerende funderingen aan te leggen. Dit betekent onder meer dat hobbels moeilijker zijn te voorkomen. “Daarnaast spelen kosten een grote rol, met name bij het aanpassen van bestaande infrastructuur”, staat in het document. Alleen in combinatie met groot onderhoud of als er plannen zijn voor reconstructies, worden dergelijke aanpassingen meegenomen.

Verder stellen de respondenten vast dat de Ontwerpwijzer beter toegankelijk moet worden en dat ook de aansluiting op de praktijk voor verbetering vatbaar is. Het document zou daarnaast bij meer gemeentelijke afdelingen bekend moeten zijn.

Reageer op dit artikel