nieuws

Gemeente moet zich houden aan CROW-fietsnormen

infra Premium

Gemeente moet zich houden aan CROW-fietsnormen

In Cobouw van 3 oktober stond een artikel over de fietsinfrastructuur in Nederland. Het blijkt dat de meeste gemeenten de CROW-normen voor fietspaden niet naleven. Daarmee nemen de gemeenten een stevig risico.

De Hoge Raad heeft eerder dit jaar uitspraak gedaan in een zaak over een fietser die ten val was gekomen. Het bleek dat de valpartij kon gebeuren doordat de weg niet aan de CROW-normen voldeed. De berm lag namelijk niet op gelijke hoogte als de weg en bovendien zat er een spleet van 3 tot 5 cm tussen de rijbaan en de daarnaast gelegen bermverharding van grasbetonstenen. De Hoge Raad oordeelde dat de gemeente (het ging om Deventer) onrechtmatig had gehandeld door deze gebreken aan de weg niet aan te pakken.

Voor gemeenten die aansprakelijkheid willen vermijden, is het dus van belang om zich strikt te houden aan de CROW-normen voor fietsinfrastructuur. Gemeenten die hieraan geen prioriteit geven, lopen dan ook een fors risico.

Maar wat als nu een gemeente een tekort aan financiële middelen heeft (en welke gemeente heeft dat tegenwoordig niet)? Dan biedt de rechter een ontsnappingsmogelijkheid; de Hoge Raad heeft er begrip voor dat een gemeente wegens beperkte capaciteit en beschikbaarheid van financiële middelen niet alle gebreken in één keer kan aanpakken. Daar zit echter een belangrijke ‘maar’ aan: met algemeenheden als ‘het geld is op’ neemt de rechter geen genoegen. Laat de rechter dus zien waarom je geen financiële middelen kon vrijmaken en op welke manier je het wegonderhoud prioriteert.

Reageer op dit artikel