nieuws

Duitsland: 5,4 miljard in rivieren

infra Premium

Duitsland: 5,4 miljard in rivieren

Duitsland trekt 5,4 miljard euro uit voor maatregelen tegen binnenlandse overstromingen. Keer op keer treedt grote schade op door het buiten de oevers treden van rivieren als Donau, Elbe en Rijn.

De centrale regering in Berlijn en de deelstaten presenteren voor de eerste keer een geslaagd gezamenlijk hoogwaterprogramma. De verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid ligt bij de oosterburen op deelstaatniveau. Daardoor vielen tot dusverre moeilijk afspraken te maken voor maatregelen in de bovenlopen van rivieren die bescherming bieden aan gebieden in de benedenloop. Op een conferentie van alle Duitse milieuministers zijn nu overkoepelend afspraken gemaakt over een lijst van met prioriteit aan te pakken projecten. De plannen kwamen tot stand onder grote druk van de grote overstromingen in juni 2013 in de stroomgebieden van de Elbe en Donau. Alleen al de schade in het Elbegebied oversteeg de 2 miljard euro.

“Het grote succes is dat bond en deelstaten na de vloed van vorig jaar gezamenlijk optrekken”, zegt bondsminister voor milieu Barbara Hendricks. “De totstandkoming van het programma was vooral voor de deelstaten geen lichte opgave. We geven de rivieren meer ruimte en verminderen daarmee op de middellange termijn het gevaar van een overstromingsramp aanzienlijk.”

Budget

Het programma telt 29 projecten voor dijkverplaatsing, zodat de rivier meer ruimte krijgt. Aan de werken is een budget gekoppeld van 1,4 miljard euro. Op 57 plaatsen worden – voor een bedrag van 2,8 miljard euro – retentiepolders aangelegd. Voor de versterking van zwakke plekken is 1,2 miljard euro beschikbaar.

Als het tot 2021 te realiseren hoogwaterprogramma uitgevoerd is, zijn de Duitse uiterwaarden 21.000 hectare groter geworden. De nieuwe retentiepolders krijgen de capaciteit om 1,2 miljard kuub water op te vangen. Volgens berekeningen zullen alleen al de retentiegebieden in het stroomgebied van de Elbe de hoogwaterstand van 79 centimeter naar beneden brengen. In het Donaugebied dalen de peilen zelfs met 1,60 meter.

De grootste inspanningen zullen gepleegd worden in het stroomgebied van de Rijn. Voor het veiliger maken van de gebieden grenzend aan de drukst bevaren rivier ter wereld is 2,3 miljard euro gereserveerd. Ruim de helft van het geld is bestemd voor retentiegebieden. Naar het stroomgebied van de Elbe, de rivier die Dresden, Magdeburg en Hamburg passeert, vloeit 1,2 miljard euro. De Donau is goed voor 1,8 miljard euro. Kleinere bedragen gaan naar de Oder (47 miljoen) en Weser (99 miljoen).

Reageer op dit artikel