nieuws

Bouw vreest risico tolweg

infra Premium

Bouw vreest risico tolweg

Bedrijven in de bouw voelen niets voor de exploitatie van tolwegen of -tunnels. Grote marktpartijen zijn beducht voor de financiële risico’s. Minister Schultz (infrastructuur) komt volgend jaar met een Tolwet om 601 miljoen euro te kunnen heffen voor de financiering van de Blankenburgtunnel ten westen van Rotterdam en de ViA15 bij Nijmegen. De bouw vindt dat de rijksoverheid alle financiële risico’s moet afdekken, blijkt uit navraag door Cobouw.

“In de Nederlandse situatie moeten marktpartijen niet verantwoordelijk zijn voor de inkomsten uit tolheffing”, reageert pps-directeur Erik Hermsen van Strukton. Daarmee verwoordt hij een breedgedragen mening bij de grote bouwbedrijven. De pps-units van BAM, Ballast Nedam en Dura Vermeer laten zich in vergelijkbare bewoordingen uit. “Vervoersstromen zijn te onvoorspelbaar”, voegt de woordvoerder Ballast Nedam daaraan toe. “Het inschatten van onvoorspelbare tolrisico’s leidt tot hoge risicovoorzieningen en inzet van zeer veel eigen vermogen. Hierdoor wordt het project onnodig duur”, aldus BAM. “Nederland is een maatje te klein voor tolwegen. Omrijden kan bijna altijd”, sluit Dura Vermeer daarop aan.

De bouwers hebben geen zin in het risico van tegenvallende tolinkomsten. Dat zou torenhoge toeslagen betekenen als een tolconsessie onderdeel wordt van de geplande dbfm-contracten. Extra tolpoortjes bouwen, onderhouden en zelfs het innen is tegen een bescheiden meerprijs uiteraard geen probleem.

Loskopppelen

Rijkswaterstaat is daar inmiddels ook van overtuigd en heeft de minister geadviseerd om de tolheffing los te koppelen van de bouwcontracten. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij het ministerie. Voor zowel de Blankenburgtunnel als de ViA15 wil Schultz komend jaar een tracébesluit nemen, zodat de daadwerkelijke uitvoering een belangrijke stap dichterbij komt. Afgelopen zomer hield het ministerie een internetconsultatie onder het publiek; die leverde 94 suggesties op.

Voor de bouw van de oeververbinding bij Rotterdam staat 1,168 miljard euro gereserveerd, waarvan 315 miljoen euro nog uit tol moet komen. Voor het doortrekken van de A15 bij Nijmegen staat 840 miljoen euro klaar, waarvan 287 miljoen euro uit tol.

Voor de twee Nederlandse trajecten wordt gedacht aan een tarief van ruim 1 euro voor een auto en ruim 7 euro voor een vrachtwagen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij dergelijke tarieven niet wordt omgereden. De bouwsector heeft geen zin om dat soort aannames voor waar aan te nemen en laat dat risico liever bij het Rijk.

Vorig jaar sneuvelde al het plan om 200 miljoen van de benodigde 975 miljoen euro via tol te financieren bij de nieuwe A13/A16. De minister zag af van tol omdat de A20 en het onderliggende wegennet dicht in de buurt liggen en er geen plannen zijn om ook daar tol te heffen. Het gat op de begroting werd gedicht vanuit het stroppenpotje voor tegenvallende tolinkomsten. Niemand weet hoeveel meer er in dat potje zit.

Lees verder: alle seinen op rood voor Tolheffing

Reageer op dit artikel