nieuws

Snelweg van pensioengeld loopt dood

infra Premium

Snelweg van pensioengeld loopt dood

De verbreding van de ‘dodenweg’ N33 wordt vandaag opgeleverd. Vooral de financiering van het project is bijzonder. Maar, hoewel minister en APG spreken over een succesvolle proef, wordt er vooralsnog geen vervolg aan gegeven. De pensioenfondsbelegger claimt de goedkoopste te zijn, terwijl minister Dijsselbloem (financiën) daar niet van overtuigd is.

De N33 tussen Assen en Zuidbroek staat al jaren bekend als een gevaarlijke weg. In juli 2013 vond er nog een dodelijk ongeval plaats, terwijl de weg eigenlijk al in 2011 zou worden aangepakt.

Het mocht niet zo zijn. Door financiële tegenvallers liet de weguitbreiding langer op zich wachten. Tot het kabinet op het idee kwam om het infraproject anders te financieren. Met vreemd vermogen, ingebracht door een pensioenfondsbelegger, kort gezegd met een inflatievolgende financiering. Van de 120 miljoen euro wordt 78 miljoen euro gefinancierd met vreemd vermogen. “Dat is tamelijk uniek”, zegt Victor Zanting van APG.

In het kort komt het erop neer dat APG een groot deel van het project voorfinanciert. Het Rijk betaalt daarvan de vergoeding voor beheer en onderhoud aan wegenbouwer BAM. Pensioenfondsbelegger APG is enthousiast en zou veel meer snelwegprojecten onder deze voorwaarden willen voorfinancieren. Het kabinet heeft ook al langer de ambitie om meer pensioenfondsgeld naar de Nederlandse inframarkt te brengen, maar constateert dat dit spoor doodloopt.

“Dat is jammer”, vindt Zanting. “Het scheelt de belastingbetaler geld, omdat het goedkoper is dan elke andere vorm van financiering”, verzekert hij. Minister Dijsselbloem is daar niet zo zeker van. Dat liet hij de Tweede Kamer vorig jaar al in een brief weten. “Het is niet wenselijk dat het Rijk en hiermee de belastingbetaler, het inflatierisico op de financiering als additioneel risico voor haar rekening neemt.”

Minister Dijsselbloem merkte verder op dat de noodzaak voor dit soort financieringen op de inframarkt niet aanwezig is. Bovendien zijn er volgens hem te weinig aanbieders. Bij de proef met de N33 toonde alleen APG interesse.

Het vaste rentepercentage dat APG krijgt over de langlopende lening is niet bekend, omdat het “vertrouwelijke informatie” betreft. De hoogte van de rentebetaling is afhankelijk van de inflatie. Het lijkt er wel op dat het Rijk meer risico’s loopt dan APG. De pensioenfondsbelegger maakt een “aanvaardbaar” rendement, terwijl aan de eventuele tegenvallers voor het Rijk geen grenzen zitten. APG heeft een portefeuille van 30 miljard euro aan inflatiegerelateerde beleggingen.

De N33 is door BAM verbreed van twee keer één naar twee keer twee rijstroken. Het contract heeft een doorlooptijd van twintig jaar. Minister Schultz opent vandaag de bredere N33.

Reageer op dit artikel