nieuws

Rondweg Zundert moet Brabants dorp ontlasten

infra Premium

Rondweg Zundert moet Brabants dorp ontlasten

De Noord-Brabantse gemeente Zundert krijgt een rondweg. BAM Wegen gaat het karwei klaren. De aanneemsom bedraagt 5 miljoen euro. De partijen zijn dit overeengekomen.

BAM leverde bij de emvi-aanbesteding een plan in om twee dorpskernen te verbinden door de aanleg van een fietsbrug en een ecologische zone. Fietsbrug en ecologische zone zorgen ervoor dat er een landschapspark ontstaat. De weg moet het verkeer om Zundert heen leiden. Dit levert winst op voor het leefklimaat en verbetert de verkeersveiligheid. Waterschap Brabantse Delta maakt van de gelegenheid gebruik om een ecologische verbindingzone aan te leggen. Voor het asfalteren van de onderlagen gebruikt BAM duurzaam laag-energie asfaltbeton (LEAB). Dit levert een CO2-reductie op van 30 procent en verlaagt het energieverbruik.

Reageer op dit artikel