nieuws

Purmerend verwarmt woonboten

infra

Purmerend verwarmt woonboten

Nog vijf woonboten te gaan. Dan heeft A.Hak West alle 27 woonboten aan de Wheredijk in Purmerend die in aanmerking komen voor een aansluiting op de stadsverwarming, onder handen genomen.

“Bijzonder”, noemt uitvoerder Mark Reus het project. “Ook al omdat woonboten niet heel vaak zijn aangesloten op de stadsverwarming.” Het werk is een renovatie: in 1988 zijn de woonboten die aan de Wheredijk liggen al aangesloten op het net van Stadsverwarming Purmerend (SVP). De leidingen zijn inmiddels aan vervanging toe. De gemeente neemt de gelegenheid te baat om de riolering onder handen te nemen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil dat de aannemer de oude leidingen zoveel mogelijk uit de dijk haalt en opvult waar dat niet kan.

Zonder vertraging

Over een lengte van 600 meter worden nieuwe stadsverwarmingsleidingen gelegd. “De dijk is smal”, zegt Reus over zijn locatie. Daardoor kan er eigenlijk niet worden gegraven. Vanwege de krapte zet de uitvoerder een zuigwagen in. Het opgenomen materiaal wordt tijdelijk ergens anders gestort, zodat er voldoende ruimte overblijft om te werken. Bij het begin van het werk stuitte de machinist op een lichte vervuiling van de basisklasse. Die is verwijderd, waarna de ruimte op voorschrift van het hoogheemraadschap is opgevuld met klei. Ander ongemak ontstond door de waterstand in de Where die de sleuf deed vollopen. “Het is allemaal tijdig opgelost zodat er geen vertraging is ontstaan”, zegt Reus erover.

Walkast

De waterstand in de Where kan zo’n 60 centimeter op en neer gaan. De woonboten moeten om die reden met een flexibele slang worden aangesloten op de stadsverwarming. Ook dat is volgens Reus bijzonder. De slang is gemaakt uit roestvast staal en steekt in een isolerende kous. De flexibele leiding sluit aan op de walkast van de woonboten. De buizen liggen in de tuinen van de bewoners en lopen onder de schuren door. “Met de bewoners is afgesproken dat de tuinen weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht”, zegt Reus.

Oplevering start stookseizoen

De afstanden tussen de verschillende woonboten verschilt telkens. De leidingen worden om die reden op maat van de rol gezaagd. De aannemer gebruikt er het voorgeïsoleerde leidingmateriaal Flexalen van Thermaflex voor. De fabrikant maakt ook alle huisaansluitingen op maat.

A.Hak West zet op het project tien man in. Die nemen elke week twee woonboten onder handen. De aansluiting neemt twee weken in beslag: de eerste week wordt het karwei voorbereid en in de tweede week afgewerkt. De bewoners van de woonboten gebruiken voor de duur van het project een elektrische boiler voor hun warme tapwater. Reus verwacht op 1 oktober gereed te zijn en het werk bij het begin van het stookseizoen te kunnen opleveren.

Reageer op dit artikel