nieuws

Opportunisme beursgenoteerde bedrijven over waterrisico’s

infra Premium

Opportunisme beursgenoteerde bedrijven over waterrisico’s

De beursgenoteerde ondernemingen in Nederland springen opportunistisch om met hun waterrisico’s. Binnen de bedrijfstakken zijn de verschillen in rapportage erg groot.

Onderzoek van Royal HaskoningDHV in samenwerking met het netwerk Water Footprint en de Universiteit Twente wijst uit dat bij 45 procent van de bedrijven in hun verslagleggingen niets terug te vinden is over het thema water. Wie wel rapporteert bericht vooral over het eigen operationele gebruik.

In een derde van de gevallen wordt ook over het indirecte watergebruik van gebruikte grondstoffen of leveranciers bericht.

Volgens Wouter Berkhout, specialist duurzaam waterbeheer van HaskoningDHV, staat bij de beursgenoteerde bedrijven in Nederland de transparantie op het gebied van water nog in de kinderschoenen. Grote bedrijven als Unilever en Heineken steken met kop en schouders boven de andere uit. “Het is niet aan ons om te zeggen dat bedrijven niet goed bezig zijn. Wij constateren de verschillen. Iedere onderneming maakt haar eigen afweging. Een ander thema is de kwaliteit van de berichtgeving. Ook de diepgang varieert sterk.”

Keten

In de sector bouw en maritiem blijkt 40 procent van de bedrijven te rapporteren over direct watergebruik. Slechts 20 procent geeft ook inzicht in het gebruik binnen de keten. In de sector vastgoed schenkt ruim twee derde van de bedrijven aandacht aan het facet water.

HaskoningDHV constateert over heel de wereld een groeiende concurrentie om zoet water. De risico’s voor het bedrijfsleven nemen toe.

Berkhout: “Nederland is beter georganiseerd dan veel andere landen maar ook hier neemt de schaarste aan goed zoet water toe. We moeten zuinig zijn op het grondwater. In Brabant heeft het bedrijfsleven zich gebundeld om zich te kunnen verzekeren van goed water.”

Waterputten

Dat goed water in Nederland niet vanzelfsprekend is bewijst het besluit van drinkwatermaatschappij Vitens – met 5,4 miljoen klanten in het noorden en oosten van het land – om twee waterputten te sluiten. Het water in bronnen in de steden Nijmegen en Zutphen voldoen vanwege industriële vervuiling niet meer aan de normen.

Reageer op dit artikel