nieuws

Meer geld nodig voor gebouwen en infrastructuur

infra Premium

Meer geld nodig voor gebouwen en infrastructuur

Forse investeringen in gebouwen en infrastructuur zijn noodzakelijk om te voorkomen dat Nederland uit de pas gaat lopen met internationale ontwikkelingen.

Dat staat in het rapport ‘Smart urban regions of the future’ van Platform31. Het onderzoek werd in de zomer afgerond en werd nu openbaar gemaakt. In het onderzoek wordt er op gewezen dat veel vastgoed in ons land sterk verouderd is. De gebouwen zijn niet geschikt voor moderne vormen van werken en winkelen.

Dit heeft in combinatie met de recessie geleid tot grootschalige leegstand. Daarnaast is de Nederlandse infrastructuur verouderd. Dit geldt niet alleen voor het wegennet maar ook voor onder meer riolen en energienetwerken. Inmiddels worden vaak maatregelen genomen om de infrastructuur aan te passen. Het is echter ook van groot belang om bestaande gebouwen hierop beter te laten aansluiten. Hierdoor kan functionele veroudering van vastgoed worden voorkomen. Als het geld hiervoor ontbreekt, kan soms worden volstaan met intelligente inpassingen en toepassingen van stedelijke functies. De onderzoekers signaleren dat gedetailleerde gegevens op dit gebied vooralsnog ontbreken. Dat komt doordat er weliswaar op lokaal niveau aan wordt gewerkt om verbeteringen aan te brengen, maar dat er geen overzichten bestaan van de resultaten.

Reageer op dit artikel