nieuws

Investeringen in energie-infra op elkaar afstemmen

infra

EU lidstaten moeten hun investeringen in energie-infrastructuur op elkaar afstemmen. Alleen dan kan er in heel Europa een goed werkend energiestelsel komen.

“Gaat Rusland het gas net voor Kerstmis afsluiten? En mogelijk miljoenen Europeanen in hun huizen in de kou laten zitten?” Het zijn vragen die euro-commissaris voor energie Günther Oettinger retorisch stelt om aan te geven dat de afhankelijkheid van energieleveranciers in den vreemde zijn negatieve kanten heeft.

Hij heeft dan ook vijf punten op basis waarvan het nieuwe denken over energie gestalte moet krijgen. Wat hem betreft betekent het dat investeringen in energie-infrastructuur op elkaar afgestemd worden. In een Europese energie-unie die zo langzamerhand door de meeste lidstaten wordt nagestreefd, is dat onontbeerlijk. Al was het maar om ervoor te zorgen dat als Poetin de gaskraan dichtdraait, voorraden gedeeld kunnen worden tussen landen.

Energie-infrastructuur is overigens al een prioriteit van de Europese Commissie. Het doel is nog steeds om één energiemarkt in de Unie te realiseren. Daarvoor is één groot net nodig. De medefinanciering ervan loopt via het TEN-T-programma.

Reageer op dit artikel