nieuws

Forse lekkages bij twee viaducten

infra Premium

Forse lekkages bij twee viaducten

Het werk aan twee aquaducten aan de westkant van Leeuwarden is tijdelijk stilgelegd vanwege forse lekkages. De kunstwerken maken onderdeel uit van het infrastructurele project Vrij-Baan, dat momenteel wordt uitgevoerd.

Aannemer Ballast Nedam is verantwoordelijk voor het aquaduct aan de Westelijke Invalsweg. Aan de buitenzijde van de bouwkuip, die in het Van Harinxmakanaal ligt, is door stroming en drukke scheepvaart erosie ontstaan. In het zomerseizoen passeren dagelijks achthonderd schepen en scheepjes. De provincie heeft sinds het begin van de bouw waterstewards op snelle rubberboten ingezet om de scheepvaart te begeleiden. De tijdelijke stalen damwand was bij het aanbrengen al uit het slot gelopen, meldt een deskundige van de provincie Friesland. Door de erosie is de constructie vrij komen te liggen, waardoor de lekkage is ontstaan.

Ballast Nedam heeft het euvel binnen een dag verholpen. Aan de buitenzijde is een stalen plaat gelast, waarmee het lek is afgedicht. De tussenruimte is opgevuld met zwelkleikorrels. Uiteindelijk is er 8000 kubieke meter water uit de bouwkuip gepompt. Aan de binnenzijde wordt de damwandconstructie voor de zekerheid nog versterkt. De schade die door de lekkage is veroorzaakt, lijkt beperkt.

De problemen bij het aquaduct ter hoogte van Ritsumasyl zijn omvangrijk. Aannemer Boskalis maakte woensdagochtend de verbinding onder het kanaal door. ‘s Middags is de rubberen afdichting aan de zijkant, een pneumatisch profiel, door nog onbekende oorzaak gaan lekken. Elk uur stroomde er 70.000 kubieke meter water de voorbouwlocatie binnen. In totaal staat er nu een kleine 200.000 kubieke meter water in de bouwkuip. Op basis van duikinspecties moet duidelijk worden wat de oorzaak van de lekkage is en hoe de rubberafdichting het beste kan worden hersteld. Omdat de waterdruk aan beide zijden van het profiel gelijk is, zijn reparatiewerkzaamheden wel mogelijk.

Of de lekkages gevolgen hebben voor de duur van het totale bouwproces is nog onduidelijk.

Lees meer over het infrastructurele project Vrij-Baan

Reageer op dit artikel