nieuws

Focus infrastructuur vaker op de Randstad

infra

Focus infrastructuur vaker op de Randstad

Alleen de meest rendabele projecten krijgen voorrang binnen het nieuwe MIRT 3.0. Het meerjarenplan infrastructuur concentreert zich daardoor vaker op de Randstad, maar wel met meer overleg.

In de regio heerst onvrede: “Strategische en spannende dossiers worden niet besproken en de R (Ruimte) komt onvoldoende uit de verf.” De opzet zal daarom uiterlijk eind volgend jaar veranderen, met nieuwe accenten en meer ruimte voor dialoog, blijkt uit stukken die vorige week naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

De nadruk komt meer en meer op het westen van het land te liggen en niet langer domineren de aanlegprojecten. Thema’s als ‘duurzame en veilige delta’, ‘sterke steden’ en ‘energietransitie’ krijgen een hoofdrol. Vandaag op Prinsjesdag verschijnt nog een MIRT 2.1, al een verbeterde versie. Het zal nog minimaal een jaar duren voordat de vernieuwing echt zijn weerslag krijgt in het projectenboek. De tijd van nieuwe mega-project en is voorbij en de lopende projecten, waaronder Schiphol-Amsterdam-Almere en A15 Maasvlakte-Vaanplein, zorgen nog voor jaren werk, maar de focus verschuift. De trends van verstedelijking, ander gedrag, meer IT, duurzaamheid en een terugtrekkende overheid hebben zijn weerslag op de besteding van de infra-miljarden. “Grote ingrepen van bovenaf zijn minder aan de orde.”

Vooral ICT-toepassingen en slimme benuttingsmaatregelen krijgen de ruimte en dat geldt ook voor private initiatieven: “Wat mij betreft staan we op de grens van een grote verandering. Een trendbreuk. Er is een andere manier van kijken, denken en handelen nodig. Als we Nederland bereikbaar willen houden, moeten we niet alleen uitgaan van ‘meer’ van hetzelfde maar ook open staan voor ‘anders'”, vatte minister Schultz de kern van de nieuwe aanpak samen.

Inmiddels wordt de nieuwe brede aanpak al gebruikt voor het lopende onderzoek om de noordkant van Amsterdam bereikbaar te houden, bevestigt de woordvoerder van het ministerie. De afweging voor nieuwe investeringen gaat in samenhang met de gebieds- en bereikbaarheidsagenda waardoor de nadruk komt te liggen op de grote steden en economisch sterke regio’s.

De prioriteit komt bij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, maar ligt ook op goederenvervoer, blijkt uit de acht nieuwe brede onderzoeken. De Noordelijke provincies, Zeeland en Limburg zullen steeds minder aandacht krijgen, al teert het Noorden de komende zes jaar nog op de extra impuls door het schrappen van de Zuiderzeelijn.

Acht Brede onderzoeken:

• Noordwestkant Amsterdam

• Verkenning Noordkant Amsterdam

• Goederenvervoercorridor Oost

• Goederenvervoercorridor Zuid

• Verkenning Bereikbaarheid Lelystad Airport

• Oostkant Amsterdam

• Kennisas Utrecht-Eindhoven

• Bereikbaarheid Den Haag-Rotterdam

Lees verder op Cobouw.nl: Accent van projecten naar opgaven

Reageer op dit artikel