nieuws

Definitieve keuzes in Deltaprogramma

infra

Definitieve keuzes in Deltaprogramma

Nieuwe normen voor 200 dijkvakken en 450 miljoen euro voor zoetwatervoorziening. Dat belooft het Deltaprogramma voor de nabije toekomst.

Het programma rept niet over het naar voren halen van investeringen of het verlengen van de investeringshorizon van 2028 naar 2036 of 2050. De strategieën voor waterveiligheid die vorig jaar nog als concept werden genoemd zijn nu definitief geworden. De focus van het progamma zal liggen op flexibele waterstand in het IJsselmeer, dijkversterking in het rivierengebied de IJsseldelta en de Rijn-Maasdelta en binnestedelijke inpassing van waterveiligheidsmaatregelen.

Reageer op dit artikel