nieuws

Asymmetrische caissons stellen ingenieurs voor hoofdbrekens

infra

Asymmetrische caissons stellen ingenieurs voor hoofdbrekens

Het Mose-project was de afgelopen maanden vooral wereldnieuws wegens een grootschalige corruptiezaak, maar daarvan is op de bouwplaats niets te merken. De specialisten van Strukton werken zich in het zweet in de brandende zon in badplaats ­Chioggia.

De Strukton-ploeg, die op een nabijgelegen camping overnacht, heeft na een paar maanden de slag aardig te pakken. Terwijl vier sleepboten het caisson op zijn plek houden, vaart een vijfde schip rond om de tien ankerdraden vast te zetten. Behalve de lieren naar sleepboten en pontons zijn er lange kabels naar de kant die het gevaarte – dat zo’n anderhalve meter boven de waterlijn uitsteekt – in lengterichting op zijn plaats houden. Het bevestigen en stabiliseren gaat vlot: al een uur of vier nadat het caisson is ingevaren, begint het langzaam te zakken. De Golia kan het caisson vanaf de vier hijspunten zeer gecontroleerd laten dalen met zijn op het dek gemonteerde hijsframes. De ponton past keurig midden boven het caisson, in de brede sleuf waarin straks de beweegbare deuren komen. Groutmatrassen, geotextiel en grout eronder zorgen ervoor dat de caissons ook op de lange termijn in het snelstromende water op hun plaats blijven. Op de schoudersegmenten na, die veel groter zijn uitgevoerd en ook als landhoofd fungeren, blijft de stormvloedkering rond het historische Venetië onzichtbaar.

Het eerste caisson kostte begin juni nogal wat tijd en moeite. Dat had vooral te maken met de asymmetrische opbouw. De betonnen constructies bestaan uit holle ruimtes die voor drijfvermogen zorgen, maar die bij afzinken niet allemaal worden gevuld. De machinekamers voor de beweegbare schuiven en serviceruimtes blijven bijvoorbeeld toegankelijk na afzinken. Omdat die voor extra gewicht zorgen aan de zeezijde hebben de caissons de neiging te kantelen. “Zelfs als je precies hebt berekend hoe je tijdens het transport balans krijgt met behulp van de ballasttanks, houd je een onzekerheid”, zegt projectmanager Peter van Westendorp. “Alleen al omdat een kuub beton niet per definitie 2400 kilo is.” Strukton voerde daarom een aantal ‘droogoefensessies’ uit om het afzinken en het effect op het caisson en de lieren te testen. Uitvoering op de definitieve plaats lukte daardoor vrijwel vlekkeloos. De elementen zakten een voor een keurig in de vooraf met damwanden op de zeebodem gebouwde zinksleuf. Koppelen van de segmenten gebeurt op traditionele wijze met Gina-profielen.

De kennis om op de millimeter nauwkeurig te werken heeft Strukton mede te danken aan een vorig spektakelproject in Korea. Voor het afzinken van tunnelelementen in het Busan-Geoje-project midden in woelige zee leende Geocon technieken uit de offshore, om de precisie van werken te vergroten. De huistechneuten van Strukton kochten verfijnde sensoren en ontwikkelden nieuwe software. Met de informatie van sensoren, total stations, gps en meetpunten op de caissons kunnen ze in hun meetunit op de kant van seconde tot seconde zien hoe het zakken verloopt en welke vijzeldruk nodig is. Heel belangrijk in een dynamische omgeving.

Van de geruchtmakende corruptiezaak rond het Mose-project heeft Strukton tijdens het verblijf in Chioggia weinig vernomen. Die zou het project fors duurder hebben gemaakt. De Nederlanders halen wel hun wenkbrauwen op over de soms inefficiënte werkwijze. Omslachtig is bijvoorbeeld de besluitvorming: het is telkens wachten op een volgend deelbudget voor het project verder kan. Het ontwerp van de caissons roept ook vraagtekens op. Waarom elk ervan uitrusten met vier hydraulische vijzelsystemen op de hoekpunten? Van Westendorp: “Zo gooi je miljoenen letterlijk in het water, want ze blijven achter op de zeebodem. Het had heel simpel met ingestorte vijzelpennen gekund.”

Opmerkelijk is verder dat de drie dammen in het megaproject elk aan een andere aannemer zijn gegund. Die moesten elk een systeem verzinnen om hun caissons met de gewenste nauwkeurigheid af te zinken. Van Westendorp. “Onbegrijpelijk, wij hadden makkelijk alle drie de keringen kunnen afzinken. In dezelfde tijd en voor veel minder geld. Maar goed, dat is politiek.”

Corruptie

Mose-project

Het Mose-project (Modulo sperimentale elettromeccanico) bestaat uit stormvloedkeringen bij de drie ingangen van de lagune. Het complex bestaat uit 78 stalen, knalgele klapdeuren, die rusten op betonnen caissons. Bij hoog water kunnen ze in een half uur worden leeggepompt. Na opdrijven maken ze een hoek van 60 graden ten opzichte van de bodem, waardoor de watertoevoer vanuit de zee wordt geblokkeerd.De kering treedt in werking bij een waterstand van 1,10 meter boven normaal peil en is functioneel tot 3,00 meter stijging. Overstroming van het San Marcoplein blijft mogelijk na voltooiing van de kering, met het oog op het toerisme. Maar waterhoogtes als in 1966 (+2,00 meter) zijn verleden tijd.Opdrachtgever is de gemeente Venetië. Strukton voert het werk uit voor de Italiaanse aannemerscombinatie Clodia. Totale investering voor het Mose-project bedraagt ongeveer 6 miljard euro.

Beschuldigingen rond het Mose-project over omkoping en corruptie kostten burgemeester Giorgio Orsoni van Venetië begin deze zomer de kop. Ook 35 andere politici en bedrijfsleiders zouden betrokken zijn bij de fraudezaak, waarnaar de Italiaanse justitie sinds drie jaar onderzoek doet. Tenminste 20 miljoen euro bestemd voor de stormvloedkering zou door hen zijn weggesluisd.

Corruptie rond Mose-project

Het Mose-project (Modulo sperimentale elettromeccanico) bestaat uit stormvloedkeringen bij de drie ingangen van de lagune. Het complex bestaat uit 78 stalen, knalgele klapdeuren, die rusten op betonnen caissons. Bij hoog water kunnen ze in een half uur worden leeggepompt. Na opdrijven maken ze een hoek van 60 graden ten opzichte van de bodem, waardoor de watertoevoer vanuit de zee wordt geblokkeerd.

De kering treedt in werking bij een waterstand van 1,10 meter boven normaal peil en is functioneel tot 3,00 meter stijging. Overstroming van het San Marcoplein blijft mogelijk na voltooiing van de kering, met het oog op het toerisme. Maar waterhoogtes als in 1966 (+2,00 meter) zijn verleden tijd.Opdrachtgever is de gemeente Venetië. Strukton voert het werk uit voor de Italiaanse aannemerscombinatie Clodia. Totale investering voor het Mose-project bedraagt ongeveer 6 miljard euro.

Beschuldigingen rond het Mose-project over omkoping en corruptie kostten burgemeester Giorgio Orsoni van Venetië begin deze zomer de kop. Ook 35 andere politici en bedrijfsleiders zouden betrokken zijn bij de fraudezaak, waarnaar de Italiaanse justitie sinds drie jaar onderzoek doet. Tenminste 20 miljoen euro bestemd voor de stormvloedkering zou door hen zijn weggesluisd.

Reageer op dit artikel