nieuws

Afzinken van caissons in Venetië millimeterwerk

infra Premium

Afzinken van caissons in Venetië millimeterwerk

De bouw van de Mose-stormvloedkering in de Lagune van Venetië leidt tot nieuwe mijlpalen in de afzinktechniek. Het Nederlandse Strukton Immersion Projects zonk deze zomer een rij enorme caissons af binnen een tolerantie van 10 millimeter.

De complexiteit van het werk is vooral groot doordat de caissons asymmetrisch zijn opgebouwd. Bovendien zijn de stroomsnelheden op de afzinklocatie hoog. Strukton zinkt de 60 meter lange betonnen kolossen op 23 meter diepte af in een krappe doorgang van de lagune naar de Adriatische Zee. “Alleen al het bouwen van caissons met de vereiste tolerantie is lastig, laat staan om ze ook nog binnen dezelfde bandbreedte op de bodem te krijgen”, legt projectmanager Peter van Westendorp (Strukton) uit. Strukton heeft te maken met stroomsnelheden die oplopen tot 1,2 meter per seconde en golfhoogtes tot 75 centimeter. Dat vergt nauwkeurige voorbereiding en afstemming op eb en vloed.

Speciale ponton

Voor het werk bij het plaatsje Chioggia, aan de meest zuidelijke punt van de lagune, ontwierp Strukton een speciale ponton. Die is uitgerust met hijsframes en lierondersteuningen en kan het gevaarte van bovenaf naar zijn plaats op de zeebodem laten zakken. Een caisson wordt met behulp van vier sleepboten naar de afzinklocatie gesleept. Daar worden ze longitudinaal verankerd met lieren op de kant. Overdwars houden twee pontons het gevaarte met lieren op zijn plaats.

Voor het exact inmeten van de positie voeren total stations vanaf de kant voortdurend metingen uit. Geocon, het geotechnisch bureau van Strukton, gebruikt daarnaast afstandssensoren en inclinometers om de exacte positie continu in de gaten te houden. Als hulpmiddel zijn op de toren van het caisson prisma’s aangebracht. Computerschermen in de commando-unit geven exact de positie van het caisson weer en de krachten op de lieren. Realtime Kinematic GPS en total stations bepalen de positie van het element tot op de millimeter nauwkeurig.

Bescherming van de stad

De hoge precisie is noodzakelijk door het ontwerp van de stormvloedkering. Dat voorziet in beweegbare vloeddeuren die boven op de caissons worden geplaatst. Bij extreem hoog water komen de schuiven omhoog. Op die manier beschermen ze de historische stad. Een kleine afwijking zou voldoende zijn om de omhoogkomende schuiven tegen elkaar te laten vastlopen.

De bouw van de Chioggia Flood Barrier is een van drie hoofdonderdelen van het totale Mose-project. Bij andere ingangen van de lagune nabij de plaatsen Lido en Malamocco worden soortgelijke barrières gebouwd.

Reageer op dit artikel