nieuws

Werkvoorraad grond- en waterbouw in stroomversnelling

infra

Werkvoorraad grond- en waterbouw in stroomversnelling

De werkvoorraad van bedrijven in de grond- en waterbouw is in juni met 0,4 maand toegenomen tot 6,8 maanden. Nergens elders in de bouw stromen de opdrachten zo hard binnen.

De maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw laat zien dat vooral de infrabouwers aan de goede kant van de streep zitten. Van hen klaagt nog slechts een op de vijf over stagnatie door een gebrek aan opdrachten. De betere vulling van het orderboek leidt slechts incidenteel tot een uitbreiding van het aantal medewerkers. De prijzen in de sector infra zijn in hoge mate stabiel.

Ondanks de stroom berichten over de aantrekkende woningmarkt merken de bouwers nog weinig van de op handen zijnde verbeteringen. Slechts 16 procent van de hoofdaannemers geeft aan meer bedrijvigheid te zien. Een bijna even grote groep (12 procent) signaleert juist krimp. De grote middenmoot van driekwart van de woningbouwers ervaart geen enkele beweging. In de branche treedt nog steeds veelvuldig stagnatie op door een gebrek aan werk. Bij liefst 36 procent van de bedrijven vallen gaten in het productieproces.

De sector met de grootste problemen is de utiliteitsbouw. De kantorenmarkt is diep weggezakt en ook van de overheid als opdrachtgever valt niet veel te verwachten. De trend is een afnemende bedrijvigheid. Maar liefst 44 procent meldt een afname van het onderhanden werk. Van de utiliteitsbouwers kampt 42 procent met uitval door een gebrek aan opdrachten. 

De voorraad onderhanden werk bedraagt in de bouw gemiddeld 6,3 maanden. Voor negen op de tien aannemers is duidelijk dat de prijzen op slot zitten. Van de woningbouwers verwacht 11 procent een uitbreiding van het aantal medewerkers. Tegenover dat positieve signaal staat dat drie op de tien juist arbeidsplaatsen schrappen. Aan de conjunctuurmeting van het EIB nemen ruim vierhonderd hoofdaannemers met tien of meer personeelsleden mee. 

Reageer op dit artikel