nieuws

Waterschap wil miljoenen besparen

infra

Waterschap wil miljoenen besparen

Een jaarlijkse besparing van 6,1 miljoen euro op het zuiveren van afvalwater. Dat is de ambitie van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Vanaf 2020 moet de doelstelling worden gerealiseerd, zo laat het waterschap weten. Inmiddels is het waterschap er al in geslaagd om 1,5 miljoen euro te bezuinigen door het beter op elkaar afstemmen van rioleringen en zuiveringen in de gemeenten Nieuwegein, Houten en Bunnik. Om de kostenvermindering te realiseren, werkt het waterschap samen met in totaal veertien Utrechtse gemeenten in het waterinnovatienetwerk (Winnet). Met de maatregelen speelt de Stichtse Rijnlanden in op het landelijk Bestuursakkoord Water waarin tussen gemeenten, waterschappen en het Rijk is afgesproken om vanaf 2020 jaarlijks 380 miljoen euro te bezuinigen

Reageer op dit artikel