nieuws

Vraagtekens bij geluid van wegen

infra

Vraagtekens bij geluid van wegen

Meetgegevens van het geluidsniveau van rijks- en spoorwegen zijn mogelijk onzuiver. Dit komt door het gebruik van nieuwe rekenmethoden en uitbreiding van het aantal meetpunten.

Hierdoor zijn recente meetgegevens moeilijk te vergelijken met de uitkomsten van eerdere onderzoeken. Het gevolg is dat onduidelijkheid bestaat over het werkelijke geluidsniveau.

Dat blijkt uit de geluidmonitor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In 2012 en 2013 werd het zogeheten meetnet uitgebreid tot 26 locaties langs rijks- en spoorwegen. Daarnaast werden in 2013 gedurende 134 dagen gegevens verzameld over het niveau van het geluid. Uitgaande van die gegevens is het geluidsniveau van wegen met gemiddeld 1 decibel toegenomen, terwijl het geluidsniveau van spoorwegen vergeleken met eerdere jaren gemiddeld met 3 decibel is gedaald. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre die gegevens kloppen.

Reageer op dit artikel