nieuws

Plannen Mariapeel uitgesteld

infra

Plannen Mariapeel uitgesteld

Alle vergunningaanvragen voor het gebied Mariapeel in Zuid-Limburg zijn ingetrokken. De aanvragers hebben hiertoe besloten omdat de provincie Limburg het inrichtingsplan nog eens gaat bestuderen, vanwege de grote hoeveelheid bezwaren die ertegen zijn gerezen.

Mariapeel is een hoogveengebied van 1400 hectare in Horst aan de Maas. Het inrichtingsplan was er op gericht de hoogveenvorming in het gebied te reactiveren. Daartoe is grootschalige boskap noodzakelijk. Omwonenden zijn het hier niet mee eens en vrezen bovendien overlast van muggen omdat het waterpeil moet worden verhoogd. 

Om de tafel

“Om helderheid te krijgen over wat er leeft, welke alternatieven er zijn, hoe er gedacht wordt over de doelen en de inrichting van de Mariapeel is er maar een ding mogelijk”, zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck (ruimte en infra). “Met elkaar om de tafel te gaan zitten en een open gesprek aangaan.”

Inmiddels is met instemming van alle partijen een adviescommissie ingesteld.

Reageer op dit artikel