nieuws

Onkostenpost van miljoenen door slappe bodems

infra

Onkostenpost van miljoenen door slappe bodems

Slappe bodems leiden in Nederland jaarlijks tot een kostenpost van 250 miljoen euro. Het geld gaat op aan extra onderhoud aan riolering en wegen.

Gemeenten moeten hierop inspelen door betere keuzes te maken als er onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht. Om gemeentebesturen handvatten te geven zodat ze hiermee meer rekening kunnen houden, starten de kennisinstituten Deltares en CROW een verkennend onderzoek. Dat is nodig stellen de organisaties in een verklaring, omdat gemeenten worstelen met de hoge kosten. Een aantal gemeenten heeft zelfs onvoldoende geld om extra werkzaamheden die bodemdaling met zich meebrengen te financieren.

De uitkomsten van het onderzoek moeten de basis vormen voor een meerjarenprogramma om de problemen op te lossen. Het probleem speelt in het bijzonder in gemeenten in het westen van het land, zo meldt het platform Slappe Bodem, waarbij 19 gemeenten zijn aangesloten. De onderhoudskosten voor onder meer wegen zijn daar groot vanwege de slappe ondergrond. Het aanleggen van onderhoudsarme wegen is een kostbare zaak. De slappe bodemproblematiek werd eerder deze week actueel toen door heftige regenval verschillende plaatsen met grote wateroverlast te maken kregen. In het Financieele Dagblad pleitten onderzoekers en gemeenten voor een nationale strategie tegen bodemdaling. Het Platform Slappe Bodem zet zich daarnaast in voor brede maatschappelijke aandacht voor de problematiek en voor een nationaal onderzoeksprogramma waaraan een onderzoeksfonds is verbonden. De organisatie waarschuwt dat de schade die ontstaat door de slappe bodemproblematiek in 2050 kan zijn opgelopen tot 250 miljard.

Reageer op dit artikel