nieuws

Betuweroute maakt vorderingen

infra Premium

Betuweroute maakt vorderingen

Spoorwegbedrijf Deutsche Bahn wil over twee jaar bij Emmerich een begin maken met de voltooiing van de Betuweroute op Duits grondgebied. Door de talrijke procedures die nog gevoerd worden, zal op de meeste plaatsen de daadwerkelijke start pas over een jaar of vier kunnen plaatsvinden.

Voor kleine aanpassingen zoals de verbetering van overwegen ligt geen strobreed meer in de weg. Voor grotere werkzaamheden echter is toestemming van het Spoorwegambt nodig en dat wacht op de afronding van de bezwaarprocedures. In kerkdorp Hüthum bij Emmerich zijn nieuwe vragen gerezen over de veiligheid van een parallel aan de spoorlijn lopende gasleiding van Thyssengas.  

Reageer op dit artikel