nieuws

Quickscan toont kwetsbaarheid wegen voor extreem weer

infra

Quickscan toont kwetsbaarheid wegen voor extreem weer

Wegbeheerders kunnen vanaf oktober beschikken over een quickscan die inzichtelijk maakt welke delen van hun wegennet kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden. Hoewel het onderzoek zich richt op hoofdwegen, is de methode die beschikbaar komt ook goed toepasbaar voor een analyse van het onderliggende wegennet of andere typen infrastructuur.

Samen met het KNMI is kennisinstituut Deltares betrokken bij de ontwikkeling van de quickscan voor autowegen. Dat doen zij, samen met EGIS (een Frans ingenieursbureau) en SGI (een Zweeds geotechnisch instituut) in opdracht van CEDR, de organisatie van alle wegbeheerders in Europa.

Met het oog op de verwachte klimaatverandering, waarbij steeds vaker sprake zal zijn van extreme weersomstandigheden, is er bij wegbeheerders steeds meer behoefte te weten wat de zwakke plekken zijn in hun wegennet, licht Thomas Bles van Deltares toe. “Hierbij hebben we in eerste instantie gebruik gemaakt van bestaande data. Immers, alle denkbare weersextremen hebben zich natuurlijk in meer of mindere mate ergens al een keer voorgedaan.” Daarnaast is wegbeheerders gevraagd naar hun eigen ervaringen met de gevolgen van uitzonderlijk weer voor hun wegen.

Wolkbreuken

Extreem weer doet zich niet alleen in het buitenland voor, al zullen aardverschuivingen en grote bosbranden hier niet direct het wegennet bedreigen. Maar Deltares verwijst wel naar de wolkbreuken die Nederland afgelopen maandag teisterden. Op veel plekken liepen snelwegen onder en enkele moesten zelfs worden afgesloten. Ook langdurige hitte is hier denkbaar, evenals overstromingen of extreme wind; allemaal omstandigheden die grote invloed kunnen uitoefenen op een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer.

Bles: “Dit was echter uitzonderlijk voor Nederland. Op zoveel neerslag worden onze wegen niet ontworpen. De vraag is dan: is het erg? Het mag natuurlijk best een keertje gebeuren. Daarvoor ga je niet meteen kostbare investeringen doen.”

De onderzoeker wijst erop dat de scan louter is bedoeld om de kwetsbare en risicovolle (kans en gevolg) plekken in het wegennet in beeld te krijgen, met daarbij een verwachting op basis van klimaatscenario’s. Daarna kan de wegbeheerder gaan bepalen welke specifieke maatregelen hij wil treffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Die kunnen in het geval van intense neerslag variëren van extra pompcapaciteit en het vergroten van de capaciteit van goten en hemelwaterafvoer tot het aanpassen van beheer- en onderhoudsprogramma’s.

Reageer op dit artikel