nieuws

‘Combinatie waterbeheer en ruimtelijke ordening onwerkbaar’

infra

Het integreren van waterbeheer en ruimtelijke ordening is onwerkbaar en nutteloos. Waterbeheer is een op zichzelf staande discipline en kan niet worden gecombineerd met ruimtelijke ordening.

Zo reageert Kees Boorsma van het gelijknamige ingenieursbureau uit Drachten op een brief van het Planbureau voor de Leefomgeving(PBL) aan minister Schultz van Haegen. In de brief stelt het planbureau onder meer dat het integreren van projecten op het gebied van waterbeheer en ruimtelijke ordening binnen het Deltaprogramma noodzakelijk is. 

Door meer integrale oplossingen te ontwikkelen, komt geld beschikbaar voor andere doelen die nu financieel moeilijk liggen. Bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking. Andere ingrediënten van de PBL-brief zijn (financiële) samenwerking tussen publieke en private partijen en het onder de aandacht brengen van projecten die kenmerkend zijn voor de Nederlandse werkwijze. Deze zouden hun nut bewijzen om Nederland internationaal op de kaart te zetten. (zie Cobouw 9  juli).  

Boorsma plaatst hierbij kritische kanttekeningen. “Waterbeheer en waterveiligheid zijn zo essentieel dat andere disciplines hieraan niet gekoppeld kunnen worden”, reageert hij. Hij wijst er op dat integratie veel studie en voorbereiding vereist en dat politieke beslissingen vaak lang op zich laten wachten. Veel van de waterkeringen zijn op dit moment nog niet op hoogte, stelt Boorsma vast. “Integratie met ruimtelijke ordening zou de tijdspanne tot realisatie nog veel verder vertragen”, legt hij uit. “De overlegstructuren worden dan nog veel groter, zodat de uitvoering van projecten voor waterbeheer en waterveiligheid, die vaak zeer urgent zijn, gigantisch vertragen. Realisatie zal veelal zelfs niet tot stand komen.” 

Het door PBL gelanceerde idee van voorbeeldprojecten die kunnen dienen als icoon van de Nederlandse werkwijze, vindt in de ogen van Boorsma evenmin genade. Volgens hem leidt financiering van projecten door publieke én private partijen tot veel bureaucratie. De gedachte dat voorbeeldprojecten goede reclame voor Nederland zijn in andere landen, wijst hij van de hand. “In het buitenland is ook veel kennis over waterbouw aanwezig. Bovendien hebben de Verenigde Staten en China een afgeschermde eigen markt.” Daar komt bij, stelt hij vast, dat er al voldoende iconische projecten aanwezig zijn.

Reageer op dit artikel