nieuws

Tracébesluit A2 dreigt te sneuvelen

infra Premium

Tracébesluit A2 dreigt te sneuvelen

Het tracébesluit A2 voor de verbreding van de weg tussen Veghel en Ekkerswijer dreigt te sneuvelen bij de Raad van State.

Volgens het tracébesluit en de bijbehorende onderzoeken tast de verbreding de natuur in de Natura-2000 gebieden Vlijmense Ven, Moerputten en Bossche Broek aan als gevolg van extra stikstofdepositie. Ter compensatie zou het ministerie in de Vlijmense Ven de hydrologische situatie verbeteren, waardoor extra blauwgrasland zou ontstaan.

In haar conclusie zei advocaat-generaal Eleanor Sharpston begin vorige maand dat dit gezien moet worden als compenserende maatregel. Daaraan wordt de eis gesteld dat geen wetenschappelijke twijfel mag bestaan dat die compensatienatuur er komt en voldoende compenseert. Vaak is dat in de praktijk niet het geval. Het EU-Hof heeft die conclusie gevolgd.

Reageer op dit artikel