nieuws

Deltares kiest rol aan het front

infra Premium

Deltares kiest rol aan het front

Deltares bouwt voortvarend zijn positie uit als kennisinstituut op de terreinen water, ondergrond en infrastructuur. Steeds meer omzet komt uit het buitenland. Niet met verstoppertje spelen. Integendeel. Een flinke brok kennis is tegenwoordig gratis beschikbaar.

“Onze software helpt gebruikers enorm”, zegt directeur Maarten Smits. “We hebben een deel van onze software open source gemaakt. Een geweldig succes. Je creëert platforms waarbij Deltares faciliteert.”

Smits noemt de beslissing om de in eigen huis ontwikkelde software vrij beschikbaar te stellen een gewaagde stap. Het drie jaar geleden genomen besluit werpt nu rijkelijk vruchten af. Het aantal gebruikers, afkomstig uit alle windstreken, is opgelopen tot boven de vijfduizend. De gratis software zorgt voor snelle verdere ontwikkeling en trekt als een magneet de gebruikers naar Deltares. In Nederland en de Verenigde Staten vinden inmiddels druk bezochte speciale softwaredagen plaats. Met een glimlach: “ Dare to share , durf te delen. Dat kun je alleen als je echt sterk bent.”

Deltares heeft zich in de zes jaar van zijn bestaan bewezen als hoogwaardig instituut van toegepaste kennis. In 2008 vond de fusie plaats van WL/Delft Hydraulics, GeoDelft en delen van TNO en Rijkswaterstaat.

“Deltares staat er goed voor. We krijgen de erkenning dat ons instituut economisch, maar ook maatschappelijk, een rol speelt. Ons instituut is wereldwijd gezaghebbend, daar mag ook geen discussie over zijn. Deltares is uniek, dat zit in onze missie.”

Dankzij nieuwbouw – een ontwerp van Jeanne Dekkers – zijn de Delftse vestigingen van het instituut onder één dak gekomen. Voor bouw en installatie zorgden De Combi en Breijer. Ballast Nedam legt in Delft de laatste hand aan de nieuwe Deltagoot. De testgoot heeft een lengte van 300 meter, is 9,5 meter diep en 5 meter breed. Beter dan ooit kunnen zo proeven worden genomen voor waterbouwkundige werken zoals golfbrekers en dijkbekledingen. De Utrechtse activiteiten zijn sinds vorig jaar gebundeld in het Gemeenschappelijke Milieulaboratorium op het Science Park, zij aan zij met de Universiteit Utrecht en TNO. In het door Züblin gebouwde lab voor zo’n negentig onderzoekers participeert Deltares voor 20 procent.

“Van een type instituut als Deltares is er eigenlijk maar één in de wereld. Bijna dagelijks ontvangen we in Delft hoge ambtelijke delegaties en regelmatig buitenlandse ministers. Nederland wordt gezien als de top van het watermanagement. We proberen de gouden driehoek tussen overheid, onderzoek en bedrijfsleven altijd goed neer te zetten.”

Bij een jaaromzet van zo’n 110 miljoen euro staan bij Deltares achthonderd medewerkers op de loonlijst. Van de medewerkers heeft 70 procent een academische opleiding en daarvan is ruim een vijfde gepromoveerd. Het medewerkerskorps telt dertig nationaliteiten. Onder de 91 buitenlandse medewerkers zijn de Duitsers – met vijftien personen – het sterkst vertegenwoordigd. Kijk echter ook niet vreemd op Chinees, Portugees of Arabisch te horen.

Hoewel Deltares op vele plaatsen in de wereld zijn invloed laat gelden, heeft het instituut geen behoefte aan grote buitenlandse vestigingen. Liever spreekt Smits van vooruitgeschoven posten. Variërend van Ecuador en Abu Dhabi tot Australië en de Verenigde Staten, waar hooguit een persoon of drie de vlag van Deltares hooghoudt.

“We willen dat het bedrijfsleven ons ziet als steun in de rug. Zeker niet als concurrent. Met NLingenieurs hebben we afgesproken in Nederland geen concurrerende offertes uit te brengen. Dat doen we wel in het buitenland, waar we vaak werken in consortia. Als twee verschillende partijen ons vragen mee te doen, kan dat een interessant dilemma opleveren. We kunnen en willen onze kennis niet onthouden aan Nederlandse partijen. Moet worden gekozen, dan beoordelen we in hoeverre onze mensen een zinvolle bijdrage kunnen leveren. We toetsen dat aan onze kennisagenda. Deltares is geen bedrijf, jaagt niet op omzet. Een afweging is of een opdracht past bij onze kennisontwikkeling en Nederlandse bedrijven verder helpt.”

Juist vanwege de mogelijkheden op nieuwe ideeën te komen, is Deltares graag actief in het buitenland. Nederland heeft een hoog beschermingsniveau tegen overstromingen, is aangeharkt, tot in de puntjes op orde gebracht. Voor de krachten van de woeste natuur kun je het beste elders kijken. Naar grote overstromingen bijvoorbeeld en meanderende rivieren. Om vervolgens de opgedane kennis mee te nemen naar Nederland en van daaruit weer overal ter wereld in te brengen.

“Nederland speelt bij de kustverdediging van Jakarta de oranje kaart. Ons land wil graag hulp bieden en betrokken zijn bij de ambitieuze plannen. Aanwezigheid in Jakarta helpt mee om onze eigen kennisinfrastructuur verder op te bouwen. Het project is groter dan we waarschijnlijk ooit nog in Nederland zullen realiseren.”

Deltares werkt in de landen waar het instituut neerstrijkt nauw samen met de lokale kenniscentra. Naar Singapore worden jonge mensen gestuurd om met de nationale universiteit een duurzame band op te bouwen. Inbreng heeft Delft ook bij het opzetten van het waterinstituut voor de Golf van Mexico in Louisiana. In Washington zetelt Deltares Inc., een zelfstandige entiteit.

Dit jaar verwacht Deltares 30 procent van zijn omzet uit het buitenland te halen, goed voor 33 miljoen euro. Daarmee is de doelstelling om in 2015 een derde van het geld buiten Nederland te verdienen binnen handbereik. “Deltares wil vooral betrokken zijn bij icoonprojecten, waar ook ter wereld.”

Water en delta

Aan water- en deltatechnologie wordt in de wereld jaarlijks 400 tot 500 miljard euro uitgegeven. De omzet van de sector groeit jaarlijks met 5 procent. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft met zijn grote baggeraars en internationaal uitblinkende ingenieursbureaus een vooraanstaande positie bij het leveren van oplossingen. Alleen al de deltatechnologie levert jaarlijks 7 tot 8 miljard euro op. Kennisinstituut Deltares vertolkt bij de internationale presentatie van Nederland als watermanager bij uitstek de rol van bijzondere troefkaart.

CV Maarten Smits

Directeur Maarten Smits (1961) studeerde civiele techniek in Delft. Ruim 26 jaar was de Brabander werkzaam bij bodemonderzoeker Fugro. Begonnen als hoofd van een afdeling advies werd hij verantwoordelijk voor de activiteiten in Californië en directeur van Fugro Geo Services. In de jaren 2000-2004 zat Smits in de raad van advies van GeoDelft, een van de moeders van Deltares. In december 2012 nam Smits het directeurschap van Deltares over van Harry Baayen.

Reageer op dit artikel