nieuws

Helft Brabantse dijken afgekeurd

infra Premium

Helft Brabantse dijken afgekeurd

Ongeveer de helft van de regionale waterkeringen in Noord-Brabant voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten.

Er is geen sprake van een noodsituatie. De problemen zijn het grootst in de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel. Een inspectie van de dijken en kunstwerken maakt dat duidelijk. De waterschappen moeten de afgekeurde dijken herstellen, vindt de provincie. De werkzaamheden zullen nog tot ongeveer 2020 duren. De provincie verwacht niet dat hierdoor problemen zullen ontstaan. Brabantse Delta en De Dommel zijn niet eerder dan 2020 klaar met het herstel.

Van 203 kilometer dijk in waterschap Brabantse Delta (West-Brabant) is 117 kilometer afgekeurd. Van 126 sluizen en stuwen zijn er 87 niet op orde.

Reageer op dit artikel