nieuws

Zorgen over nieuwe tunnelregels laten de minister koud

infra

De laatste stuiptrekkingen van de allang opgedoekte commissie Tunnelveiligheid liegen er niet om. De commissie trekt ernstig in twijfel of minister Schultz haar beloften kan waarmaken. Minder tunneldrama’s? Minder vertraging? Op papier misschien.

Oud-minister Eurlings kreeg er net geen chronische hoofdpijn van. Tunnelregels. In crisistijd moest hij zelfs een tijdelijke weg aanleggen van 100 miljoen euro. Die weg moest de vertraging van de landtunnel bij Leidsche Rijn verdoezelen. De A2 tussen Amsterdam en Utrecht was op tijd verbreed. Maar die tunnel – en vooral de veiligheid daarvan – was nog niet gewaarborgd. Oeverloze discussies over sprinklerinstallaties en andere toeters en bellen die een tunnel veiliger moeten maken, hielden de domstad, de plaatselijke brandweer, Rijkswaterstaat en betrokken aannemers maanden in de ban.

Kilometers zuidelijker waren er ook al problemen geweest met de Roertunnels. Een geintjes van tientallen miljoenen euro’s. Maanden vertraging. Eurlings kon er met zijn pet niet bij. Foeterde in de Kamer dat hij korte metten zou maken met ellendige tunneltechnische installaties, hij zou alleen nog met bewezen technieken werken en bracht licht aan het einde van de tunnel. De wet was een monster geworden, de commissie Tunnelveiligheid die toen nog amper zes jaar bestond, zijn slachtoffer.

Eurlings die via deze krant al eerder werd gewaarschuwd voor dreigende discussies en meerkosten over de landtunnel maakte de aanpassing van de wet niet meer mee als minister. Toen de commissie Tunnelveiligheid in 2011 definitief te horen kreeg dat het einde verhaal was, zat hij hoog en droog bij de KLM. De commissie sprak van onverstandige besluiten. Voorzitter Jan van Belzen zei er in Cobouw niets van te begrijpen – “we zijn niet voor niets opgericht” – en waarschuwde de politiek. Het mocht niet baten. De standaardtunnel kwam er, Van Belzen en co konden hun spullen pakken.

De zorgen zijn daarmee niet weg. In een deze week gepubliceerde nalatenschap van de commissie valt op te maken dat de adviesclub die niet meer bestaat nog steeds verontrust is over tunnelprojecten. De voornaamste kritiek is dat minister Schultz het probleem zou onderschatten. Meerkosten zullen tunnels en ministers blijven achtervolgen, ondanks de aangepaste regels die in juli vorig jaar zijn ingegaan. Op pagina 49 van zijn slotakkoord waarschuwt de oud-voorzitter zelfs voor extra kosten. De invoering van de Landelijke TunnelStandaard (LTS) zou namelijk een stijging van het aantal voorzieningen in tunnels hebben veroorzaakt. Als voorbeeld van een aanscherping noemt Van Belzen de zogenoemde pan-tilt-zoom-camera in plaats van vaste camera’s. Hij schrijft daarover: “Dit is des te opvallender, aangezien in de WARVW van 2006 (de bekritiseerde een aangepaste regels voor tunnelveiligheid, red.) geen sprake van aanscherping was maar alleen van aansluiting op de praktijk van dat moment. De commissie vraagt zich af of de belofte van kostenbeheersing wel waargemaakt kan worden, want de eerste signalen zijn dat de kosten juist stijgen, waarschijnlijk zelfs met honderden miljoenen.” Nieuwe regels leiden wel vaker tot hogere kosten. Van Belzen waarschuwt echter voor een permanent karakter. “Door de diversiteit van de projecten zal dit naar onze verwachting niet slechts een aanloopeffect zijn, maar een continukarakter dragen.”

Hoe dit afloopt is vooral aan de Tweede Kamer. Kreeg Eurlings slapeloze nachten van de oude regels, zijn opvolger minister Schultz lijkt niet wakker te liggen van de nieuwe eis. Want hoewel de opgedoekte commissie Tunnelveiligheid nog een keer alarm slaat, gelooft minister Schultz het wel, blijkt uit haar reactie die ze deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Ze gaat in op zeven zorgen, maar de waarschuwing dat ook nieuwe tunnels zullen verzanden in discussies, meerkosten en vertraging, laat ze links liggen. Geen van de aanbevelingen van de commissie neemt de minister over. In zes pagina’s zet de VVD-minister uiteen waarom ze vertrouwt op de nieuwe wet. Op pagina 7 van de Kamerbrief bedankt ze de commissie Tunnelveiligheid en Van Belzen “hartelijk” voor de verrichte werkzaamheden. Ze hoopt dat ze alle “nog levende zorgen” van de commissie heeft weggenomen.

Reageer op dit artikel