nieuws

Veiligheidspaspoort in strijd tegen ‘spoorshoppers’

infra

Veiligheidspaspoort in strijd tegen ‘spoorshoppers’

De veiligheid van baanwerkers verbetert zienderogen sinds de introductie van de veiligheidsladder. Het potentiële gunningsvoordeel van 10 procent motiveert spoorbouwers om te investeren in opleiding en mensen.

Het succes gaat de CO2-ladder achterna, al ligt het tempo iets lager. De grote spoorbouwers (BAM, Volker Rail en Dura Vermeer) staan binnen anderhalf jaar op trede drie. Dat levert al een gunningsvoordeel op van 5 procent. Het hoogst haalbare is trede 5 waarbij het inschrijfvoordeel bij nieuwe opdrachten oploopt tot 10 procent. Het veiligheidspaspoort dat sinds dit jaar veerplicht is, moet ‘spoorshoppen’ van notoire overtreders voorkomen.

Reageer op dit artikel